Konfigurere karanteneinnstillinger

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-20

Du kan oppdatere innstillingene for Søppelpostkarantene og Policykarantene i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) fra et domenes administrasjonsinformasjon under kategorien Domener. Du kan også angi en e-postadresse som falske positive (legitim e-post som er feilkategorisert som søppelpost) skal sendes til. I dialogboksen Karantene kan du endre karanteneinnstillingene for et individuelt domene.

For å kunne endre disse innstillingene, må funksjonene Søppelpostkarantene og Policykarantene være aktivert for domenet.

NoteObs! 
Det tar omtrent 30 til 35 minutter før endringer i innstillingene til Søppelpostkarantene og Policykarantene er tilgjengelige i de vertsbaserte filtreringstjenestene.
Slik redigerer du karanteneinnstillinger for et domene:
  1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

  2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-listen. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

  3. I Karantene-ruten klikker du Rediger.

  4. I dialogboksen Karantene velger du karanteneinnstillingene du vil bruke. I tabellen med alternativer for karanteneinnstillinger nedenfor finner du en beskrivelse av hver enkelt policyinnstilling.

 

Alternativet Karantene Beskrivelse

Delen Søppepostkarantene

Tillat brukertilgang

Denne innstillingen gjør det mulig for brukere å logge på brukergrensesnittet til søppelpostkarantenen. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, vil varslinger om søppelpostkarantene fremdeles leveres til brukeren.

Tillat nedlasting av Outlook-tillegg

Denne innstillingen tillater at brukere laster ned og bruker Microsofts rapporteringsverktøy for søppelpost for Microsoft Office Outlook 2003 og Office Outlook 2007.

Office Outlook-brukere kan benytte Rapporteringsverktøy for søppelpost til å rapportere søppelpost til Microsoft og deres tilknyttede selskaper. På denne måten kan de hjelpe Microsoft med å forbedre sine filtreringsteknologier for søppelpost.

Delen Policykarantene

Tillat brukertilgang

Med denne innstillingen kan alle brukere logge på brukergrensesnittet til Policykarantene og vise e-postmeldingene som er satt i karantene. Med dette alternativet får de tilgang til e-post som er satt i karantene på grunn av en domenepolicyregel. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, vil kun administratorer ha tilgang til Policykarantene.

Nedlasting av vedlegg

Denne innstillingen angir om vedlegg i meldinger som er satt i karantene på grunn av policyregler, kan lastes ned. Den definerer også om alle brukere eller kun administratorer kan utføre handlinger på meldingen.

Frigivelse av meldinger

Denne innstillingen angir om meldinger som er satt i karantene på grunn av en policyregel, kan frigis og leveres til den opprinnelige mottakerens innboks. Den definerer også om alle brukere eller kun administratorer kan utføre handlinger på meldingen.

Delen Kopi av innsending av falsk positiv

Kopier adresse

Med denne innstillingen kan du legge til en e-postadresse hvor kopier av innsending av falske positive fra søppelpostkarantene skal sendes til. E-postadressen du angir, kan være fra et hvilket som helst domene i firmaet ditt.

 
Vis: