Håndtere filer i FOPE ved hjelp av undermappestrukturen

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE), kan du laste opp, laste ned og slette filer i den tilordnede katalogstrukturen for Sikker FTP (SFTP), som også omtales som underkatalogen. Du kan kun utføre disse handlingene i underkatalogen, fordi du ikke har skall-tilgang til SFTP-området. Du bruker SFTP-opplasting til å laste opp en liste over e-postadresser for vilkårlige domener i firmaet. Du må angi et alternativ for katalogbasert kantblokkering (DBEB) for hvert enkelt domene.

Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom metodene Importer brukere fra fil og opplasting med Sikker FTP.

 

Funksjon Importer brukere fra fil Sikker FTP

Ett domene per fil

Ja

Ja

Flere domener per fil

Ja

Ja

Flere filer per domene

Ja

Nei

Flere alternativer per domene

Nei

Nei

Angi alternativ for katalogbasert kantblokkering (DBEB) i opplastingsfilen

Nei. Når du legger til brukerkontoer fra FOPE administrasjonssenteret, enten du legger til flere om gangen med Importer brukere fra fil (i Oppgaver-ruten i kategorien Brukere), eller en bruker om gangen med kategorien Kontoer, må du også velge alternativer Katalogbasert kantblokkering på domenenivå fra FOPE administrasjonssenteret.

NoteObs! 
Du kan angi kun ett kantblokkeringsalternativ per domene. Kun ett av alternativene (Direkte, Avvis, Avvisingstest eller Passiv) kan brukes på det gitt tidspunkt for et gitt domene.

Ja. Du kan angi kantblokkeringstype i en kode i opplastingsfilen.

Kantblokkeringsalternativer er ikke tilgjengelige for virtuelle domener. E-post til et bestemt virtuelt domene behandles for alle e-postadresser som er inkludert i en opplastingsliste for det virtuelle domenet, som spesifisert i innstillingene i FOPE administrasjonssenteret. Hvis det mottas e-post for en adresse som ikke er oppført i opplastingslisten til det virtuelle domenet, behandles denne e-posten i henhold til kantblokkeringsinnstillingene for det overordnede domenet. Domener som bruker forskjellige kantblokkeringsalternativer kan ikke kombineres i samme fil.

Du kan bare angi én brukerlistefil for hvert domene. Flere domener kan slås sammen i en fil hvis alle domenene bruker samme kantblokkeringsalternativ (Direkte, Avvis eller Avvisingstest). Flere filer kan plasseres i hver katalog.

Pass på at du ikke kommer i skade for å legge flere filer i undermappene til ett enkelt domene. Når du skal erstatte en liste som er lastet opp for et domene, må du gjøre ett av følgende:

  • Bruke det samme filnavnet hver gang for dette domenet.

  • Slette eksisterende filer for dette domenet før du laster opp nyere versjoner av filene.

Du kan laste opp filer så ofte eller så sjelden som du vil.

 
Vis: