Behandling av brukerkonto

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-20

Fra kategorien Brukere i kategorien Administrasjon kan du legge til og administrere brukere for både Forefront Online Protection for Exchange (FOPE)-filtrering og for Exchange Hosted Archive-tjenester som er nyere enn versjon 8.1.

Administratorer kan oppdatere tjenesteinnstillinger for individuelle brukere på siden for brukeregenskaper. Popup-vinduet Importer brukere fra fil i kategorien Brukere i FOPE administrasjonssenteret brukes til å oppdatere tjenesteinnstillinger ved hjelp av den samme .csv-filen som brukes til å laste opp brukere til Firma, Domene eller Virtuelt domene.

NoteObs! 
  • Brukere som er lastet opp via FOPE administrasjonssenteret eller via katalogsynkroniseringsverktøyet (DST), vil vises i brukerlistevisningen. Brukere som er lastet opp via det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet eller via SFTP, vil ikke vises i brukerlistevisningen og kan ikke brukes for å få tilgang til FOPE administrasjonssenteret eller Karantene-webområdet. Brukere som legges til i Exchange Online vil heller ikke vises i FOPE administrasjonssenteret, og kan ikke brukes til å få tilgang til karantenepostbokser i FOPE.

  • Hvis du vil se en video som guider deg gjennom kategoriene Brukere og Policy i administrasjonssenteret i FOPE, se Forefront Online Protection for Exchange: Administrasjonssenter 103 (kun tilgjengelig på engelsk).

 
Vis: