Verktøy for katalogsynkronisering

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-09-04

Microsofts katalogsynkroniseringsverktøy (DST) er et valgfritt, enklere program som kommuniserer med firmaets lokale Active Directory- og Microsoft Exchange Server-miljø for å generere en liste med brukernes e-postadresser. Denne listen brukes av tjenestene i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) eller Exchange Hosted Archive (EHA) versjon 8.1 eller senere. Med dette verktøyet kan du administrere brukerkontoene i ditt lokale Active Directory-miljø. Du må ha rollen Administrator eller Kontoansvarlig (på firmanivå) i systemet for å kunne bruke DST.

DST-verktøyet innhenter også alle gyldige e-postadresser fra bedriftens Active Directory, og deler disse adressene med tjenestene i FOPE og EHA. Brukerkontoer som er synkronisert med DST, vises i FOPE administrasjonssenteret og kan håndteres på samme måte som en opplasting til FOPE administrasjonssenteret.

I dette verktøyet kan du som administrator angi domenene som e-postadresser skal synkroniseres for, og hvor ofte synkroniseringen skal utføres.

Synkroniseringstjenesten gjør da følgende:

  1. Leser konfigurasjonsfilen (XML-fil) ved angitte intervaller.

  2. Henter alle SMTP-adresser fra Active Directory for de angitte domenene.

  3. Sender listen til Hosted Services-nettverket via SSL.

Adresselisten overføres ikke før administrators brukernavn og passord er godkjent. En nettjeneste som kjører på det vertsbaserte nettverket, godkjenner listen og mater dataene inn i infrastrukturen til katalogtjenestene, som deretter distribuerer listen til FOPE-datasenterets nettverk hvert femtende minutt.

Verktøyet samler også inn og deler sikre avsendere, definert av sluttbrukerne. Med denne funksjonen kan du redusere sannsynligheten for falske positive (legitim e-post som er feilkategorisert som søppelpost), slik at dette problemet ikke påvirker kommunikasjonen av legitime e-postmeldinger i nevneverdig grad. Denne funksjonen krever Exchange Server 2007, som lagrer informasjon om klarerte avsendere i Active Directory Domain Services, og Microsoft Office Outlook 2003 eller nyere. Aggregasjon av Klarert-liste må være aktivert på Exchange Server 2007 for at denne funksjonen skal fungere. Hvis du vil ha mer informasjon om aggregasjon av Klarert-liste, se Forstå aggregasjon av Klarert-lister.

 
Vis: