Katalogsynkroniseringsverktøyet

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-06-20

Directory Synchronization Tool (DST) 9.1 er et program som kan synkronisere ditt lokale Active Directory Domain Services-miljø og Microsoft Exchange Server-miljø med Hosted Services-nettverket for bruk med Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) Hosted Filtering og Exchange Hosted Archive (EHA). Du kan bruke DST for å gjøre følgende:

  • Bygge en liste over godkjente mottakere for angitte domener.

  • Laste opp den godkjente listen til de vertsbaserte tjenestene via en sikker HTTPS-tilkobling (port 443).

  • Konfigurere planlagte oppdateringer for brukerlister, slik at det blir enklere å holde tjenesten og det lokale miljøet oppdatert.

Ved å kjøre DST i det lokale miljøet kan du kontrollere at tjenestene og de lokale ressursene er synkronisert og fungerer som de skal. Hvis du aktiverer katalogbasert kantblokkering (DBEB) for domenene dine og installerer DST for å oppdatere disse domenene, kan du oppnå følgende:

  • Unngå falske positive, det vil si legitime meldinger som er feilkategorisert som søppelpost av den vertsbaserte filtreringstjenesten.

  • Redusere behovene for brukeradministrasjon mellom tjenesten og det lokale miljøet.

  • Øke sluttbrukerens selvforvaltningsmuligheter ved hjelp av funksjoner som Aggregasjon av Klarert-liste.

Hvis du vil vite hvordan du installerer versjon 9.1 av katalogsynkroniseringsverktøyet, klikk her (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153911).

 
Vis: