Validere og aktivere domener

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-03-09

ImportantViktig! 
Dette emnet gjelder bare kunder som bruker FOPE i frittstående modus, ikke som en del av Microsoft Office 365- eller Live@edu-tjenesten. Microsoft Office 365- og Live@edu-kunder kan ikke validere (verifisere) domener i administrasjonssenteret i FOPE. Hvis du vil lese mer om validering av domener i Office 365 eller Live@edu, kan du se dokumentasjonen for Office 365 for større bedrifter, Office 365 for småbedrifter, eller Live@edu.

Før du kan begynne å bruke filtreringstjenesten i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) i et domene, må du validere domenet i FOPE administrasjonssenteret. Når du validerer et domene, beviser du at firmaet eier domenet, og at du har rett til å behandle e-post for dette domenet via FOPE.

Det er to måter å validere et domene på. Det anbefales at du validerer et domene ved å legge til en TXT-post i domenet i domenenavnsystemet (DNS). Hvis domeneregistratoren ikke støtter TXT-poster eller bare støtter et bestemt antall TXT-poster som allerede er i bruk, kan du også validere domenet ved å legge til en MX-post (postutveksler) som peker mot en ugyldig adresse.

Validere et domene ved å legge til en TXT-post
 1. Gå til kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret i FOPE, og klikk kategorien Domener. Deretter klikker du Alle domener under Visninger.

 2. Klikk domenet du vil validere, i Domener-listen. (Eller søk etter det bestemte domenet du vil validere, ved å bruke søkeboksen.) Siden med domenedetaljer vises.

 3. Klikk Valider domene i Oppgaver-ruten. Du kan også klikke koblingen under domenenavnet.

  Domenenavnet, posttypen (TXT) og verdien for tekstposten som må legges til i domenenavnsystemet (DNS), vises i dialogboksen Valider Domene. Eksempel:

   

  Domene:

  contoso.com.

  Posttype:

  TXT

  Verdi

  v=msv1 t=AF737E80-C93E-48f1-BA85-71B4C6478070

 4. Klikk Kopier-koblingen til høyre for verdien.

 5. Åpne DNS-behandlingsverktøyet for domenet du vil validere, utenfor Administration Center. (Nettverkstjenesteleverandører eller DNS-leverandører tilbyr flere ulike DNS-behandlingsverktøy. Hvis du vil ha hjelp med å behandle ditt bestemte navneområde for domene, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren eller DNS-leverandøren.)

  Legg til en TXT-post, og lim inn den kopierte verdien i denne posten i DNS-innstillingene for domenet (eller DNS-innstillingene for Internett-leverandørens domene). Fremgangsmåten for å legge til TXT-posten kan variere avhengig av DNS-leverandøren.

 6. Etter at du har fått lagt til TXT-posten til DNS-innstillingene dine, må du vente til endringene i DNS på domenet ditt er blitt overført til alle DNS-serverne på Internett. Dette kan ta opp til 72 timer. Etter at du har sikre at endringene er riktig overført, går du tilbake til dialogboksen Valider domene i administrasjonssenteret og klikker på Valider for å starte valideringen. Under valideringen utføres en DNS-spørring for å verifisere at TXT-posten i domenet samsvarer med denne verdien. Et samsvar med verdien fra en hvilken som helst TXT-post validerer domenet.

 7. Når domenet er validert, klikker du på Aktiver domene i Oppgaver-ruten for det domenet, for å aktivere det.

Gjenta denne fremgangsmåten for å validere og aktivere andre tilgjengelige domener.

Hvis du vil legge til flere domener i FOPE-tjenesten, går du til Legge til et nytt domene. Ellers går du videre til Konfigurere filtrering av innkommende e-post.

Slik validerer og aktiverer du et domene ved å legge til en alternativ MX-post som peker mot en ugyldig adresse
 1. Gå til kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret i FOPE, og klikk kategorien Domener. Deretter klikker du Alle domener under Visninger.

 2. Klikk domenet du vil validere, i Domener-listen. (Eller søk etter det bestemte domenet du vil validere, ved å bruke søkeboksen.) Siden med domenedetaljer vises.

 3. Klikk Valider domene i Oppgaver-ruten. Du kan også klikke koblingen under domenenavnet.

 4. Klikk knappen Bruk alternativ metode i dialogboksen Valider domene.

  Domenenavnet, posttypen (MX) og adressen som FOPE sender e-post til, vises i dialogboksen Alternativ domenevalidering. Eksempel:

   

  Domene:

  contoso.com.

  Posttype:

  MX

  Adresse

  AF737E80-C93E-48f1-BA85-71B4C6478070.msv1.invalid

  ImportantViktig! 
  MX-adressen som vises over, kan ikke løses til en IP-adresse. Dette betyr at denne posten trygt kan legges til i eksisterende MX-poster uten at e-postflyten forstyrres, så lenge de eksisterende MX-postene ikke endres under valideringen. Dette gjelder uavhengig av preferansen (eller prioriteten) du velger for denne MX-posten.
 5. Klikk Kopier-koblingen til høyre for verdien.

 6. Åpne DNS-behandlingsverktøyet for domenet du vil validere, utenfor Administration Center. (Nettverkstjenesteleverandører eller DNS-leverandører tilbyr flere ulike DNS-behandlingsverktøy. Hvis du vil ha hjelp med å behandle ditt bestemte navneområde for domene, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren eller DNS-leverandøren.)

  Legg til en alternativ MX-post, og lim inn den kopierte verdien i denne posten i DNS-innstillingene for domenet (eller DNS-innstillingene for Internett-leverandørens domene). Du må ikke slette eller endre den eksisterende MX-posten. Fremgangsmåten for å legge til en MX-post kan variere avhengig av DNS-leverandøren. (Eksempel: Legg til en ressurspost av typen MX i DNS-innstillingene for domenet, og lim inn verdien du kopierte, som verdien for MX-posten. Lagre endringene i DNS-posten, og logg deretter av domeneregistratorkontoen.)

 7. Etter at du har fått lagt til den alternative MX-posten til DNS-innstillingene dine, må du vente til endringene i DNS på domenet ditt er blitt overført til alle DNS-serverne på Internett. Dette kan ta opp til 72 timer. Etter at du har sikre at endringene er riktig overført, går du tilbake til dialogboksen Valider alternativt domene i administrasjonssenteret og klikker på Valider for å starte valideringen. Under valideringen utføres en DNS-spørring for å verifisere at domenet inneholder en MX-post som samsvarer med adressen som vises i denne dialogboksen. Ved samsvar valideres domenet.

 8. Når domenet er validert, klikker du på Aktiver domene i Oppgaver-ruten for det domenet, for å aktivere det.

Gjenta denne fremgangsmåten for å validere og aktivere flere tilgjengelige domener som ikke kan valideres via TXT-postoppdatering. Husk imidlertid at TXT-postoppdatering er den foretrukne fremgangsmåten for domenevalidering.

Hvis du vil legge til flere domener i FOPE-tjenesten, går du til Legge til et nytt domene. Ellers går du videre til Konfigurere filtrering av innkommende e-post.

WarningAdvarsel! 
Siden du har validert dette domenet, anbefales det at du sletter denne ugyldige MX-posten ettersom den allerede har tjent sin hensikt og FOPE-aktiverte domener fungerer optimalt med bare én MX-post. Senere i konfigurasjonen, når du konfigurerer filtrering av innkommende e-post, skal du oppdatere den andre eksisterende MX-posten slik at den peker mot mail.messaging.microsoft.com.

NoteObs! 
 1. Hvis verken TXT- eller MX-postoppdateringer er tilgjengelige i domenet, anbefales det at du samarbeider med domeneregistratoren for å se om de kan oppdatere domenet på dine vegne. Hvis de ikke kan gjøre dette, kontakter du kundestøtte for FOPE (siden kan være på engelsk), som kan veilede deg gjennom en manuell validering.

 2. Overføring av DNS-endringer for domenet på tvers av alle DNS-serverne på Internett kan ta opp til 72 timer å utføre. Hvis domenevalideringen mislykkes, venter du litt lenger og prøver deretter på nytt. Hvis domenevalideringen fortsatt mislykkes etter 72 timer, kontrollerer du TXT-posten for domenet for å verifisere at den stemmer. Hvis du har verifisert posten og valideringen fortsatt mislykkes, kontakter du kundestøtte (siden kan være på engelsk) for å få hjelp.

 3. Selv om tidligere domener som allerede er validert ved hjelp av CNAME-postoppdateringer, ikke påvirkes, støttes ikke lenger denne fremgangsmåten for domenevalidering. Bruk TXT-poster i stedet.

 
Vis: