Katalogsynkroniseringsverktøy med vertsbasert arkiv

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-06-01

Hvis du bruker katalogsynkronisering for den vertsbaserte arkiveringstjenesten, synkroniseres kun Primære SMTP-adresser og Sekundære SMTP-aliaser. Alternative e-postadresser, Bloomberg-adresser og direktemeldingsaliaser synkroniseres ikke av verktøyet.

 
Vis: