Opprette, endre eller slette en rapport

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-07

Du kan vise lagrede rapporter eller opprette nye rapporter for tjenestene i kategorien Mine rapporter i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Etter at du har lagret en rapport, kan du endre innstillingene når du vil endre hvilken type informasjon som rapporten skal returnere. Du kan slette rapporten hvis den ikke lenger brukes.

Følgende prosedyrer forklarer hvordan du oppretter rapporter, redigerer dem og sletter dem.

Hvordan opprette en ny rapport
 1. I kategorien Mine rapporter i ruten Oppgaver klikker du Ny rapport. Ruten Ny rapport vises.

 2. I ruten Ny Rapport under Rapportnavn, skriver du inn et unikt navn for rapporten du vil opprette. Senere kan du søke etter denne rapporten ved hjelp av rapportnavnet.

 3. Under Rapporttype velger du rapporttypen du vil opprette.

 4. Under Rapportomfang gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil hente inn data for alle domenene i firmaet, angir du firmaets navn i boksen Firmanavn.

  • Hvis du vil kjøre rapporten for kun et delsett med domener, merker du av for alternativet Kjør rapport på valgte domener og klikker Synkroniser for å hente en liste over domener. Deretter velger du domenene du vil inkludere i rapporten. Maksimalt antall domener som kan velges for en rapport, er 300.

 5. Under Rapportens datointervall velger du datointervallet og tidssonen du vil at tjenesten skal bruke ved oppretting av rapporten. Denne funksjonen har flere begrensninger:

  • Forhåndsdefinerte datointervaller er angitt i forhold til gjeldende dato.

  • Når du angir et tidsintervall for en rapport med trafikksammendrag, kan det ikke overskride 62 dager.

  • Topprapporter er begrenset til et intervall på sju dager.

  • Data er tilgjengelige for 24 måneder.

 6. I Handlinger-ruten gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til rapporten i ruten Lagrede rapporter, klikker du Lagre rapport.

  • Hvis du vil generere rapporten, klikker du Vis rapport. Når du genererer en rapport, lagres den ikke automatisk i ruten Lagrede rapporter.

Slik endrer du en lagret rapport:
 1. I kategorien Mine rapporter i ruten Lagrede rapporter klikker du på Endre, og åpner du rapporten du vil endre. Rapportens administrasjonsinformasjon vises i kategorien Mine rapporter.

 2. Endre rapportinnstillingene etter behov.

 3. I ruten Handlinger klikker du Lagre rapport.

Slik sletter du en lagret rapport:
 1. I kategorien Mine rapporter i ruten Lagrede rapporter klikker du på Endre, og åpner den rapporten du vil fjerne.

 
Vis: