Forstå rutene Oppgaver og Visninger i FOPE

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-10

Viktige oppgaver er nå tilgjengelige i Oppgaver-ruten i de fleste kategoriene i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret.

Alle Oppgaver-ruter har koblinger til de mest brukte oppgavene for en funksjon eller et funksjonsområde. Med Oppgaver-ruten kan du utføre de viktigste oppgavene for tjenesten uten å måtte navigere gjennom flere kategorier. Ved å velge Spor endringer kan du gå direkte til en filtrert visning av revisjonssporet, der du kan vise endringene som gjelder den bestemte egenskapen du viste. Når du går gjennom endringer for et objekt, kan du bruke funksjonen Spor endringer fra egenskapene til det aktuelle objektet til å forenkle filtreringen av revisjonsspordataene.

Visning-ruten filtrere elementer i henhold til bestemte kriterier, slik at du får rask tilgang til elementene du vil styre. Visning-ruten er tilgjengelig for hendelser som gjelder domener, brukere, policyregler, rapporter og revisjonsspor.

 
Vis: