Konfigurere ekstra testmodusalternativer for filtrering av søppelpost

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-19

Alternativer for ekstra søppelpostfiltrering (ASF) i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) kan aktiveres individuelt, slik at de kjører i Testmoduseller i Live-modus. Når ASF-alternativet er aktivert i Live-modus utfører meldingsfiltrene handlinger på meldinger som samsvarer med alternativene som er aktive for domenet. Når ASF-alternativet er aktivert i Testmodus utfører ikke filtrene handlinger på meldinger som samsvarer med filtreringskriteriene. Testmeldinger merkes med en X-overskrift, en blindkopiadresse eller en kode på Emne-linjen, og leveres deretter til den opprinnelige mottakeren.

Konfigurer alternativer for ASF testmodus
  1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

  2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-listen. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

  3. Gå til delen Tjenesteinnstillinger i den midtre ruten, og klikk deretter Rediger ved siden av Testmodusalternativer for ekstra søppelpostfiltrering (ASF).

  4. Velg alternativene du vil aktivere, i dialogboksen Testmodusalternativer for ekstra søppelpostfiltrering. Se tabellen Testmodusalternativer for ekstra søppelpostfiltrering under hvis du ønsker en beskrivelse av alle testmodusalternativene.

  5. Hvis du vil sende kopier av meldingene som er filtrert i testmodus til en bestemt e-postadresse, skriver du inn en e-postadresse i boksen Blindkopimelding til. Du kan for eksempel angi administratorens e-postadresse i denne boksen.

  6. Klikk Lagre.

 

Testmodusalternativ for ASF Beskrivelse

Kode melding med X-hode

Hvis du velger alternativet Kode melding med X-overskrift, settes følgende tekst inn i e-postmeldingen: X-CustomSpam: Denne meldingen ble filtrert av et egendefinert alternativ for søppelpostfiltrering – *angi alternativ*.

Endre meldingsemne

Hvis du velger alternativet Endre meldingsemne, vil meldinger som filtreres etter ASF-alternativer i testmodus, inneholde endrede emnelinjer når de leveres. Endrede emnelinjer angir at meldingen er filtrert i testmodus og inneholder IDen for ASF-alternativet. IDer for ASF-alternativer beskrives i tabellen Alternativer for ekstra søppelpostfiltrering (ASF) under Konfigurere alternativer for ekstra søppelpostfiltrering.

Eksemplet under viser et endret meldingsemne for en melding som er filtrert i testmodus: Filtertest: C<egendefinert søppelfilternummer>.

 
Vis: