Oppdatere brukerlisteinnstillinger

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-03-01

Det finnes fire hovedmetoder for å legge til brukerkontoer i vertsbaserte tjenester:

 1. Bruke katalogsynkroniseringsverktøyet (anbefales)

  Microsoft Katalogsynkroniseringsverktøy (DST) er et nettbasert program som kommuniserer med firmaets lokale Microsoft Active Directory® Domain Services (AD DS) og Microsoft Exchange Server-miljøer for å generere en liste med brukernes e-postadresser. Denne listen brukes av Forefront Online Protection for Exchange-tjenestene og av Exchange Hosted Archive som er nyere enn versjon 8.1. Med dette verktøyet kan du administrere brukerkontoer ved hjelp av ditt nettbaserte AD DS-miljø. Brukere som synkroniseres med DST, legges automatisk til i administrasjonssenteret. Visse tjenesteinnstillinger kan kontrolleres for disse brukerne. Karantenekontoer fylles ut på forhånd, og de kan brukes for katalogbasert kantblokkering (DBEB) og for versjoner av Exchange Hosted Archive som er nyere enn versjon 8.1. Hvis du vil ha mer informasjon, se Verktøy for katalogsynkronisering.

 2. Bruke administrasjonssenteret

  I administrasjonssenteret kan du legge til brukerkontoer, enten én om gangen eller i grupper. Det gjør du ved å laste opp en CSV-fil som inneholder en liste med brukernavn tilhørende tjenesteinformasjon. Etter at du har lagt til brukerkontoer, kan du redigere brukerkontoene og tilordne roller og tillatelser. Noen av hovedfunksjonene som gjelder for brukerkontoer er: bestemte tjenesteinnstillinger, forhåndsutfylte karantenekontoer, katalogbasert kantblokkering og en versjon av Exchange Hosted Archive som er nyere enn versjon 8.1.

 3. Laste opp en brukerliste ved hjelp av en sikker protokoll for filoverføring (SFTP)

  Du kan opprette en liste med brukernes e-postadresser og laste den opp til en SFTP-katalog for domenet ditt. Forefront Online Protection for Exchange kontrollerer først om brukerlisten fyller riktige formatkrav, og legger deretter til brukerne i tjenestene. Brukere som er synkronisert via SFTP, vises ikke i administrasjonssenteret, men kan brukes for katalogbasert kantblokkering (DBEB). Hvis du vil fjerne brukere fra DBEB, som er lastet opp via SFTP, må du laste opp en SFTP-liste til domenet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke sikker FTP til å legge til brukerkontoer i FOPE.

 4. Bruke det gamle katalogsynkroniseringsverktøyet

  Katalogsynkroniseringsverktøyet i Microsoft Exchange Hosted Services (eldre DST) er et nettbasert program som kommuniserer med firmaets lokale Active Directory- og Microsoft Exchange Server-miljøer for å generere en liste med brukernes e-postadresser. Denne listen brukes av Forefront Online Protection for Exchange-tjenestene og av versjoner av Exchange Hosted Archive som er nyere enn versjon 8.1. Med dette verktøyet kan du administrere brukerkontoer ved hjelp av ditt nettbaserte AD DS-miljø. Brukere som er synkronisert med det eldre DST-verktøyet vises ikke i administrasjonssenteret, men de kan brukes for katalogbasert kantblokkering (DBEB) og for versjoner av Exchange Hosted Archive som er nyere enn versjon 8.1. Hvis du vil ha mer informasjon, se Katalogsynkroniseringsverktøyet i Microsoft Exchange Hosted Services

 
Vis: