Forstå katalogbasert kantblokkering

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-03-07

Katalogbasert kantblokkering (DBEB)Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) er en flerfunksjonstjeneste som forbedrer behandling av meldinger og ruting av innkommende meldingstrafikk. Filtreringstjenesten i FOPE behandler vanligvis alle meldinger som sendes til SMTP-adresser på domenet ditt. Vertsbasert filtrering kan også bidra til å forhindre at uønsket e-post kommer inn i systemet ditt via lister med brukernes e-postadresser. Når du oppretter en brukerliste, kan du blokkere alle e-postmeldinger som ser ut til å være legitime, men er sendt til e-postadresser som ikke finnes på brukerlisten.

NoteObs! 
Brukere av Exchange Online, både Live@edu og Office 365, fylles som regel ikke ut i FOPE Administrasjonssenter. Hvis du vil bruke DBEB (Directory Based Edge Blocking, katalogbasert kantblokkering) ved FOPE-perimeteren, må du laste opp brukerlisten til FOPE.

Funksjonen for avvising av meldinger avviser alle e-postmeldinger (søppelpost og legitim e-post) ved nettverksperimeteren for mottakere som ikke er på domenets brukerliste. Hvis det mottas en melding for en mottaker som finnes på brukerlisten, behandles derfor meldingen i henhold til domenets innstillinger. Hvis det imidlertid mottas en melding for en mottaker som ikke finnes på brukerlisten, vil FOPE svare med en 554-feilmelding, som ser slik ut: smtp;554 <badaddress@contoso.com>: Mottakers adresse forkastet: Ingen tilgang.

Denne funksjonen er ment å brukes i korte perioder. Funksjonen Test avvisning validerer nøyaktigheten av en brukerlisten. Alle e-postmeldinger for mottakere som ikke finnes på brukerlisten til et domene, omadresseres til en bestemt e-postadresse etter filtrering. Hvis det mottas en melding for en mottaker som finnes på brukerlisten, behandles derfor meldingen i henhold til domenets innstillinger. Hvis det imidlertid mottas en melding for noen som ikke finnes på brukerlisten, behandles denne meldingen i henhold til domenets innstillinger og leveres til den endelige e-postadressen som er oppført for domenet.

Administratorer kan definere et delsett med brukere som skal inkluderes for evalueringsformål. Mens andre brukere som standard ikke er inkludert i filtreringstjenestene, selv om alle brukerne tilhører det samme domenet. Hvis det mottas en melding for en mottaker som finnes på brukerlisten, det vil si at sluttbrukeren er inkludert, behandles derfor meldingen i henhold til domenets innstillinger. Hvis det imidlertid mottas en melding for noen som ikke finnes på brukerlisten, det vil si at sluttbrukeren ikke er inkludert, omgår meldingen omadresseringen og filtreringsinnstillingene og leveres direkte til firmaets e-postserver.

E-post til brukere som ikke finnes på Direkte-listen, omgår ikke Blokkering av IP-omdømme på nettverkskanten i FOPE.

Passiv modus i et domene kan brukes til å konfigurere virtuelle domener for dette domenet, uten at du må oppgi en brukerliste for det overordnede domenet.

 
Vis: