Forstå filreplikeringsplanen for FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

Når du laster opp en fil til en katalog i en sikker FTP (SFTP), valideres filen automatisk av et skript. Når filen er validert, analyseres og kopieres den til en sentral plassering, slik at den kan repliseres på hele nettverket. Replikering finner sted hvert femtende minutt, og så snart replikeringen er fullført, er brukerlistene tilgjengelige for behandling og filtrering av e-post.

 
Vis: