Konfigurere varsling om virussender

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-17

NoteObs! 
Dette emnet gjelder bare kunder som bruker FOPE i frittstående modus, ikke som en del av Microsoft Office 365- eller Live@edu-tjenesten. Microsoft Office 365 and Live@edu-abonnenter kan ikke konfigurere innstillingen Varsel om virussender i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenter.

Innstillingen Varsel om virussender i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) informerer avsenderen av en utgående melding om at meldingen har blitt avvist av FOPE-filtreringstjenesten fordi den inneholder et virus.

Dersom et virus oppdages i en melding og kan uskadeliggjøres, mottar avsenderen et varsel. I varselet får avsenderen beskjed om at meldingen inneholdt et virus som ble fjernet fra meldingen av den vertsbaserte filtreringstjenesten.

Hvis et virus oppdages i en melding og ikke kan uskadeliggjøres, sendes et avvisningsvarsel til senderen. Varselet forklarer at meldingen var infisert av et virus og ikke kunne uskadeliggjøres, så meldingen ble derfor ikke levert.

Vi anbefaler ikke å aktivere virusvarslene. Disse varslene er deaktivert som standard.

Slik aktiverer du varsler om virussender
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. Klikk Aktiver under Varsling om virussender i Varslingsinnstillinger-ruten.

 4. I delen Generelt velger du et av følgende retningsalternativer for meldinger:

  • Kun innkommende

  • Kun utgående

  • Innkommende og utgående

 5. I delen Varselmelding velger du ett av følgende alternativer:

  • Standardinnstillinger: Med dette alternativet kan du sende varsler fra den vertsbaserte filtreringstjenesten med standard emnelinje og meldingstekst for advarsler og avvisningsmeldinger.

  • Egendefinerte innstillinger: Med dette alternativet kan du tilpasse emnelinjen og meldingsteksten i advarsler og avvisningsmeldinger. Det egendefinerte visningsnavnet og Fra-adressen for avsendervarsler om virus, brukes i varsler om virus både til avsender og mottaker.

 6. Klikk Lagre.

Slik redigerer du varslingsinnstillingene for virussendere for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. Klikk Rediger under Varsling om virussender i Varslingsinnstillinger-ruten.

 4. Endre innstillingene du vil endre, og klikk deretter Lagre.

Slik fjerner du innstillingene for varsling om virussendere for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. Klikk Deaktiver under Varsling om virussender i Varslingsinnstillinger-ruten.

 
Vis: