Opprette en passordpolicy

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-10

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) har du mulighet til å opprette passord-policyer for brukerkontoer for å hjelpe deg å sikre samsvar med forskjellige passordpolicyer i firmaet. Passordpolicyer håndheves på firmanivå og brukes på alle brukerkontoer. Hvis passordpolicyen til firmaet ditt endres, må brukere som ikke overholder policyen, endre passordene sine neste gang de logger på.

Slik sletter du en passordpolicy
  1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Firma.

  2. I Sikkerhet-ruten klikker du Legg til ved siden av Passordpolicy.

  3. Angi innstillingene for passordpolicyen du vil bruke, i dialogboksen Passordpolicy. I tabellen med alternativer for passordpolicy nedenfor finner du en beskrivelse av hver enkelt policyinnstilling.

  4. Klikk Lagre.

 

Policyalternativ Beskrivelse

Minste passordlengde

Minimalt antall tegn for et passord.

Største passordlengde

Maksimalt antall tegn for et passord.

Maksimal passordalder for administratorer (dager)

Antall dager før administratorpassordet utløper.

Maksimal passordalder for brukere (dager)

Antall dager før brukerpassordet utløper.

Tillat gjenbruk av passord

Angir at brukere kan bruke eksisterende passord når de blir bedt om å opprette et nytt. Som standard må brukerne opprette unike passord for hver obligatoriske passordendring.

Tillat kun alfanumeriske tegn

Angir at alle passord må inneholde bokstaver, tall eller en kombinasjon av begge. Som standard kreves det ikke at brukerpassord inneholder bokstaver eller tall (f.eks. kan spesialtegn brukes).

Krever en blanding av store og små bokstaver

Angir at brukere må bruke både store og små bokstaver i passord. Som standard må passord inneholde en vilkårlig blanding av store og små bokstaver.

Tillat dupliserte, etterfølgende tegn

Angir at brukere kan bruke samme tegn etter hverandre i et passord. Som standard tillates ikke dupliserte, etterfølgende tegn.

Tillat brukernavn som passord

Angir at brukere kan angi sine egne brukernavn som passord. Som standard kan ikke brukere angi brukernavnet sitt som passord.

Tillat tilbakeførte brukernavn i passord

Angir at brukere kan benytte en tilbakeført versjon av brukernavnet sitt som passord. Som standard kan ikke brukere benytte en tilbakeført versjon av brukernavnet sitt som passord.

 
Vis: