Policyregler

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

Policyreglene i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret gir deg søppelpost- og virusfiltrering, og i tillegg kan du bruke dem til å håndheve bestemte firmapolicyer og -regler ved å konfigurere filtreringsregler. Du kan opprette et sett med regler som identifiserer meldinger i henhold til bestemte sammenligningsuttrykk eller - alternativer. Deretter brukes en bestemt handling på meldingene når de behandles av den vertsbaserte filtreringstjenesten.

Du kan for eksempel opprette en policyregel som avviser alle innkommende e-postmeldinger som inneholder et bestemt ord eller uttrykk i emnefeltet eller hovedteksten. Du kan også opprette en policyregel som avviser e-postmeldinger med bestemte vedleggsfiler eller krypterer e-postmeldinger basert på bestemte e-posthoder. Policyregler kan også brukes til å legge til og administrere store lister med verdier (for eksempel lister med IP-adresser, domener, e-postadresser, filnavn, filtyper og nøkkelord) for flere policyregler. Det gjør du ved å laste opp en fil (ordliste) og koble disse filene sammen i flere policyregler.

Hvis du vil se en video som guider deg gjennom kategoriene Brukere og Policy i administrasjonssenteret i FOPE, se Forefront Online Protection for Exchange: Administrasjonssenter 103. Du kan også vise en video om krypteringspolicyregler, se Krypteringspolicyregler i Exchange Hosted Encryption. Begge disse videoene er kun tilgjengelig på engelsk.

I policyregler for e-postfiltrering kan du bruke et av følgende syntaksalternativer for å identifisere strenger eller tekst, for eksempel bestemte tegn, ord, numre eller mønster av tegn, i e-postmeldinger:

 • Grunnleggende (en blanding av CSV og syntaks som bruker jokertegn i strengsammenligninger.)

 • RegEx (et delsett av tegn som er angitt i syntaksen for regulære uttrykk)

Under finner du noen av de mest brukte policyreglene, samt informasjon om hvordan du implementerer dem.

Alltid godta e-post fra et domene
 1. Klikk på Ny policyregel i Oppgave-ruten i underkategorien Policyregler i kategorien Administrasjon i FOPE administrasjonssenteret.

 2. Fra menyen Trafikkomfang velger du Innkommende meldinger.

 3. Fra Handling-menyen velger du Tillat.

 4. I feltet Domener samsvarer med: i Avsender-delen under Treff - ny policyregel, angir du domenet du vil tillate e-post fra.

 5. Klikk Lagre policyregel for å legge til regelen.

NoteObs! 
Meldinger som tillates på denne måten, omgår søppelpostfilteret og eventuelle avvisningsregler i policyen, men de skannes likevel av virusfilteret. Du kan gjøre det samme for en bestemt e-postadresse i stedet for et helt domene.

Bildet under viser et eksempel på hvordan du oppretter en policyregel når du vil at e-post fra et bestemt domene alltid skal godtas.

Regelen eksempeloppsett politikk

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter en slik policyregel, se Forstå sammenligningsalternativer for policyregel.

Blokkere et ikke-engelsk tegnsett
 1. Klikk på Ny policyregel i Oppgave-ruten i underkategorien Policyregler i kategorien Administrasjon i FOPE administrasjonssenteret.

 2. Fra menyen Trafikkomfang: velger du Innkommende meldinger.

 3. Fra Handling-menyen velger du Avvis.

 4. I Melding-feltet i delen Treff – ny policyregel velger du Rediger for feltet Tegnsett: .

 5. Merk av for boksen eller boksene ved siden av tegnsettet du vil blokkere.

 6. Klikk OK når du har valgt det aktuelle tegnsettet eller -settene.

 7. Kontroller feltet Tegnsett: for å kontroller at de ønskede tegnsettene er valgt.

 8. Klikk Lagre policyregel for å lagre regelen.

Under finner du et eksempel på en policyregel som blokkerer ikke-engelske tegnsett.

En visning av tegnsett du kan velge

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter en slik policyregel, se Forstå sammenligningsalternativer for policyregel.

Avvise meldinger som inneholder et bestemt filnavn
 1. Klikk på Ny policyregel i Oppgave-ruten i underkategorien Policyregler i kategorien Administrasjon i FOPE administrasjonssenteret.

 2. Fra menyen Trafikkomfang: velger du ønsket meldingstype, Innkommende meldinger eller Utgående meldinger.

 3. I menyen Handling: velger du Avvis.

 4. I feltet Vedlegg i delen Treff – ny policyregel angir du de aktuelle filnavnene i feltet Samsvarende filnavn: .

  NoteObs! 
  Hvis du vil angi flere filtyper eller filnavn for dette alternativet, og du ikke vil angi dem manuelt, bruker du alternativet Ordliste for å laste opp en liste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker alternativet Ordliste, kan du se Konfigurere filtrene i FOPE.
 5. Klikk Lagre policyregel for å legge til regelen.

Under finner du et eksempel på en policyregel som avviser meldinger som inneholder et bestemt filnavn.

Eksempel regelen for å avvise filnavn

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter en slik policyregel, se Forstå sammenligningsalternativer for policyregel.

Avvise meldinger som inneholder et bestemt nøkkelord
 1. Klikk på Ny policyregel i Oppgave-ruten i underkategorien Policyregler i kategorien Administrasjon i FOPE administrasjonssenteret.

 2. Fra menyen Trafikkomfang: velger du ønsket meldingstype, Innkommende meldinger eller Utgående meldinger.

 3. I menyen Handling: velger du Avvis.

 4. Under Treff – ny policyregel utvider du feltet for området eller områdene i meldingen, som eventuelt inneholder det bestemte nøkkelordet.

 5. Angi det aktuelle nøkkelordet i det ønskede feltet for meldingsområdet eller meldingsområdene som du har valgt.

  Du vil for eksempel avvise innkommende meldinger som inneholder ett eller flere av følgende nøkkelord i meldingsemnet: casino, gratis, pille*, vi?gra. Velg Emne og skriv inn disse ordene i feltet Samsvarende meldingsemne. Du kan bruke grunnleggende syntaks eller RegEx-syntaks til å angi nøkkelordene. Hvis du vil vite mer om grunnleggende syntaks og RegEx-syntaks, se Forstå policyregelsyntaks.

  NoteObs! 
  Hvis du vil angi flere nøkkelord for dette alternativet, og du ikke vil angi dem manuelt, bruker du alternativet Ordliste for å laste opp en liste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker alternativet Ordliste, kan du se Konfigurere filtrene i FOPE.
 6. Hvis du vil at policyregelen skal utføre handlinger på meldinger som inneholder nøkkelord nøyaktig slik du har angitt dem i policyregelen, merker du av for alternativet Nøyaktig samsvar. Hvis nøkkelordene du har angitt i policyregelen skiller mellom store og små bokstaver, merker du av for alternativet Skill mellom store og små bokstaver.

 7. Klikk Lagre policyregel for å legge til regelen.

Under finner du et eksempel på en policyregel som avviser meldinger som inneholder bestemte nøkkelord.

Eksempel Avvis søkeord regelen

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter en slik policyregel, se Forstå sammenligningsalternativer for policyregel.

Blokkere meldinger over en bestemt størrelse
 1. Klikk på Ny policyregel i Oppgave-ruten i underkategorien Policyregler i kategorien Administrasjon i FOPE administrasjonssenteret.

 2. Fra menyen Trafikkomfang: velger du Innkommende meldinger.

 3. I menyen Handling: velger du Avvis.

 4. Under Treff – ny policyregel velger du Melding.

 5. I feltet Maksimal størrelse (KiB): angir du maksimal størrelse i Kilobinary Bytes (KiB). Hvis du for eksempel vil blokkere meldinger som er større en 20 MB, skriver du inn 20 480 KiB.

 6. Klikk Lagre regel for å legge til regelen.

NoteObs! 
Den gjeldende maksimalstørrelsen for innkommende og utgående meldinger på nettverksnivå er 150 MB. Derfor blokkeres som standard alle meldinger som er større enn eller lik 150 MB. Den totale meldingsstørrelsen bestemmes av regelen og ikke bare vedleggsstørrelsen. På grunn av koding eller store meldingstekster kan meldinger være større enn forventet når de mottas.

Under finner du et eksempel på en policyregel som blokkerer meldinger over en bestemt størrelse.

Eksempelsett maksimumsstørrelsen regelen

Hvis du vil vite mer om policyregler, ser du de relaterte emnene som er oppført i delen Se også.

Slik omdirigerer du meldinger til en angitt "oppsamlingspostboks"
 1. Klikk på Ny policyregel i Oppgave-ruten i underkategorien Policyregler i kategorien Administrasjon i FOPE administrasjonssenteret.

 2. Fra menyen Domeneomfang: velger du domenet du vil at denne regelen skal gjelde for.

 3. Fra menyen Trafikkomfang: velger du Innkommende meldinger.

 4. I menyen Handling: velger du Omadresser.

 5. I tekstfeltet Omadresser til annen adresse oppgir du e-postadressen du vil at meldingene skal omadresseres til.

 6. Under Treff – ny policyregel utvider du Mottaker, og i tekstboksen Treff på e-postadresser: skriver du * etterfulgt av firmaets e-postsuffiks, f.eks. *@treyresearch.net.

 7. Under Mottakeralternativer: krysser du av for Bruk regelen selv om e-posten inneholder andre mottakere.

 8. Klikk Lagre policyregel for å legge til regelen.

 
Vis: