Forstå emneendring i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-19

Hvis du velger alternativet Endre emne i Søppelposthandlinger i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE), kan du legge til et identifiserende ord eller uttrykk i emnelinjen i meldinger som er identifisert som søppelpost. Deretter kan du om nødvendig opprette klientsideregler for å filtrere søppelpostmeldingene.

 
Vis: