Redigere domeneinnstillinger

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-06-13

NoteObs! 
Hvis du abonnerer på Microsoft Office 365 eller Live@edu, kan ikke innstillingene Oppsamling – alle domener, Utgående filtrering, Søppelpostfiltrering og Virusfiltrering konfigureres i ruten Domeneinnstillinger i FOPE Administrasjonssenter.

Du kan angi standard språk, tidssone, innstilling for oppsamlingsdomene og utgående filtreringsinnstillinger for hvert av domenene i firmaet i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Dette gjør du ved å redigere domenets innstillinger.

Slik redigerer du domeneinnstillingene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-listen. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

 3. I ruten Domeneinnstillinger klikker du Rediger i delen Innstillinger.

 4. Oppdatere domenets innstillinger for språk og tidssone. Språkinnstillingen angir språket som brukes i søppelpostvarslene, dersom du har aktivert disse. Se Konfigurere språk- og tidssoneinnstillinger i FOPE for mer informasjon.

 5. Hvis du vil at filtreringstjenesten skal filtrere alle underdomener av dette domenet automatisk, merker du av ved siden av Oppsamling – alle domener (utilgjengelig dersom DBEB er aktivert). Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med oppsamlingsdomener.

  NoteObs! 
  Hvis du ikke merker av for Oppsamling – alle domener må du legge til alle underdomenene i FOPE administrasjonssenteret for å kunne aktivere vertsbasert filtrering for de aktuelle domenene. Hvis du har valgt Oppsamling – alle domener for et domene, og du har konfigurert spesielle innstillinger for et underdomene, er det kun innstillingene til rotdomenet som vil tas i bruk på meldinger.
 6. Hvis du vil at filtreringstjenesten skal tillate utgående filtrering av meldinger fra ditt domene, merker du av for Utgående filtrering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forstå utgående e-postfiltrering i FOPE.

 7. Hvis du vil motta en blindkopi av all utgående e-post som filtreres og rutes gjennom leveringsutvalget med høyere risiko, oppgir du en SMTP-adresse i Send blindkopi av all mistenkelig, utgående e-post til følgende e-postadresse. SMTP-adressen må tilhøre et domene som er konfigurert i firmaet. Du finner mer informasjon under Forstå blindkopialternativet for utgående mistenkelig e-post.

 8. Du endrer domenet for standard utgående tjeneste til gjeldende domene ved å merke av ved Bruk disse domeneinnstillingene som standardinnstillinger for utgående e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere standard utgående tjenestedomene.

 9. Klikk Lagre.

 
Vis: