Differensiell synkronisering

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-06-04

Etter den første fullstendige synkroniseringen vil DST kun sende endringer fra ditt lokale Active Directory Domain Services (AD DS). Det betyr at påfølgende synkroniseringer kun vil inkludere e-postaktiverte objekter som er lagt til, endret eller slettet. Brukerattributter som er lagt til, endret eller slettet, vil også synkroniseres, og endringene vil vises på nettverket til den vertsbaserte tjenesten.

DST bruker Active Directory DirSync-kontrollen for å utføre oppdateringer av kun informasjon som er endret. DirSync-kontroll er et LDAP-servertillegg som gjør det mulig for et program å søke i en Active Directory-del etter objekter som er endret. AD DS bruker en informasjonskapsel til å oppbevare en brukers endrede status via DirSync-kontrollen. Informasjonskapslen oppbevares sammen med brukerinnstillingene i lageret til den vertsbaserte tjenesten. Informasjonskapsler i DirSync-kontroll kan fjernes ved hjelp av Windows PowerShell cmdlets, for å oppdatere den synkroniserte statusen og starte en fullstendig synkronisering. Cmdlets likner på innebygde kommandoer i andre skjell, for eksempel dir -kommandoen i cmd.exe. På samme måte som disse kjente kommandoene kan cmdlets kalles opp direkte fra kommandolinjen i Microsoft Exchange Management Shell og kjøres i skallets kontekst, og ikke som en separat prosess.

 
Vis: