Opplastingsinformasjon for ekstra bruker

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-01

Hvis en brukerliste lastes opp fra Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret og de tilknyttede adressene for en primær e-postadresse er endret, attribueres alle adresser som var tilknyttet tidligere, til en deaktivert brukerkonto.

E-postadressen wilson@contoso.com er for eksempel konfigurert som en primær e-postadresse for en brukerkonto. Bruker kontoen har også en assosiert sekundær e-postadresse, wilsonb@contoso.com, en annen assosiert sekundær e-postadresse, wilsonb@woodgrovebank.com, og en alternativ e-postadresse, wilsonb@alpineskihouse.com.

Hvis en ny brukerliste lastes opp via FOPE administrasjonssenteret og den alternative e-postadressen (wilsonb@alpineskihouse.com) ikke finnes på den oppdaterte listen, fjernes den alternative adressen fra den primære brukerkontoen og settes inn i en separat deaktivert brukerkonto. I dette eksemplet vil den primære brukerkontoen (wilson@contoso.com) fortsatt være aktivert med de tilknyttede sekundære adressene (wilsonb@contoso.com og wilsonb@woodgrovebank.com). Det opprettes imidlertid en ny brukerkonto for den alternative e-postadressen som ikke lenger er tilknyttet (wilsonb@alpineskihouse.com), og denne kontoen deaktiveres.

Du vil ha tilgang til den deaktiverte brukerkontoen, slik at du kan sjekke hvilken verdi som manglet i brukerlisten som ble lastet opp. Når du har identifisert adressene som ble utelatt under importeringsprosessen, kan du oppdatere brukerlisten med de aktuelle dataene og deretter laste opp listen på nytt. Etter at du har lastet opp den korrekte brukerlisten, vil den deaktiverte brukerkontoen automatisk slås sammen med den aktiverte brukerkontoen som er tilknyttet den primære e-postadressen.

Hvis du vil fjerne deaktiverte brukerkontoer som er opprettet i slike situasjoner, bruker du visningen Deaktiverte brukerkontoer til å slette brukerkontoene.

NoteObs! 
Slettefunksjonen er bare tilgjengelig for kunder som ikke abonnerer på Exchange Hosted Archive-tjenesten.
 
Vis: