Konfigurere adminvarsler om utgående virus

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-17

NoteObs! 
 • Dette emnet gjelder bare kunder som bruker FOPE i frittstående modus, ikke som en del av Microsoft Office 365- eller Live@edu-tjenesten. Microsoft Office 365- og Live@edu-abonnenter kan ikke konfigurere innstillingen Adminvarsel om utgående virus i FOPE Administrasjonssenter.

 • Funksjonen Adminvarsel om utgående virus er bare tilgjengelig hvis funksjonen Varsling om virussender er aktivert.

 • Hvis du vil konfigurere innstillingene for adminvarsler om innkommende virus, kan du se Konfigurere adminvarsler om innkommende virus.

Adminvarsler om utgående virus sender kopier av alle utgående virusvarsler til administratoren av Forefront Online Protection for Exchange (FOPE).

Slik aktiverer du adminvarsler om utgående virus
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Aktiver ved siden av Adminvarsler om utgående virus.

 4. I feltet Administrators e-postadresse oppgir du administratoradressen du vil sende varsler om innkommende virus til.

 5. Klikk Lagre.

Slik redigerer du innstillingene for adminvarsler om utgående virus for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Rediger ved siden av Adminvarsler om utgående virus.

 4. Endre innstillingene du vil endre, og klikk deretter Lagre.

Slik fjerner du innstillingene for adminvarsler om utgående virus for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Deaktiver ved siden av Adminvarsler om utgående virus.

 
Vis: