Opprette, redigere eller slette en policyregel

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

I underkategorien Policyregel i FOPE under kategorien Administrasjon i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret kan du opprette, redigere og slette egendefinerte policyregler for domenene og tjenestene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer for policyregler, se Policyregler.

Muligheten for å vise og endre policyer avhenger av tilgangsinnstillingene til den påloggede brukeren. Det er derfor ikke sikkert at alle brukere kan utføre prosedyrene som beskrives i dette emnet. Hvis du vil vite mer om hvordan du logger på FOPE administrasjonssenteret for første gang, se Logge på og av administrasjonssenteret.

Opprette en ny policyregel
 1. Logg på FOPE administrasjonssenteret med en administratorkonto.

 2. Gå til kategorien Administrasjon og klikk på underkategorien Policyregel.

 3. Klikk Ny policyregel i Oppgaver-ruten.

 4. Velg alternativene du vil bruke for policyregelen. Se Forstå innstillinger for policyregel hvis du vil ha en fullstendig beskrivelse av alle alternativene og parameterne.

 5. Velg syntakstypen (Grunnleggende eller RegEx) du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om syntakstyper, se Forstå policyregelsyntaks.

 6. I de aktuelle tekstfeltene (for eksempel Meldingstekst) for de ønskede sammenligningskriteriene (for eksempel e-postdelen) angir du verdiene du vil søke etter ved hjelp av egnede syntakstegn. Hvis du vil legge til verdier ved hjelp av alternativet Ordliste, se Konfigurere filtrene i FOPE.

 7. I ruten Handlinger klikker du Lagre policyregel.

  NoteObs! 
  Nye regler trer i kraft omtrent én time etter at de er lagret.

  Under ser du et eksempel på dialogboksen Ny policyregel.

  En visning av dialogboksen Opprett nye policyregel
Redigere en policyregel
 1. Logg på FOPE administrasjonssenteret med en administratorkonto.

 2. Gå til kategorien Administrasjon og klikk på underkategorien Policyregel.

 3. I ruten Alle policyregler klikker du regel-IDen til policyregelen du vil endre. Administrasjonsinformasjonen for policyregelen vises i kategorien Policyregel.

 4. Endre alternativer og parametre etter behov.

 5. I ruten Handlinger klikker du Lagre policyregel.

Slette en policyregel
 1. Logg på FOPE administrasjonssenteret med en administratorkonto.

 2. Gå til kategorien Administrasjon og klikk på underkategorien Policyregel.

 3. I ruten Alle policyregler klikker du regel-IDen til policyregelen du vil endre. Administrasjonsinformasjonen for policyregelen vises i kategorien Policyregel.

 4. I ruten Handlinger klikker du Slett policyregel.

 
Vis: