Forstå filvalideringskontroll i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

Systemet må foreta en rekke valideringskontroller før en fil som er lastet opp via sikker FTP (SFTP), kan godkjennes og brukes i behandling av e-post iForefront Online Protection for Exchange (FOPE).

NoteObs! 
Hvis opplastingsprosessen via SFTP tar lenger en fem minutter og koden #END_OF_FILE ikke vises i løpet av denne tiden, godtas ikke filen.

Når filen er opplastet (og koden #END_OF_FILE vises), kan filen likevel avvises hvis følgende elementer er inkludert:

  • Ugyldig domene: En adresse med en domenedel som ikke er et oppført domene i FOPEadministrasjonssenteret til denne organisasjonen (Obs! Katalogbasert kantblokkering støtter for øyeblikket ikke funksjonen "fang alle").

  • Duplisert domene: Et domene er oppført to ganger i den samme filen.

  • Ugyldig gruppe: En gruppe som ikke er et gyldig virtuelt domene med koden #GRUPPE – KUN-GRUPPE.

  • Duplisert gruppe: Et virtuelt domene som er oppført to ganger i den samme filen.

  • Ugyldig e-postadresse: En e-postadresse som ikke er kompatibel med RFC-standarder.

  • Adresse ikke i domenet: En e-postadresse som ikke tilhører det angitte domenet.

  • Ikke-engelske tegn: En e-postadresse som inneholder ikke-engelske tegn.

Hvis valideringsskriptet finner noen av feilene som er nevnt ovenfor, behandles ikke listen. I dette tilfellet tar valideringsskriptet det første domenet som er oppført i opplastingsfilen, kontrollerer administratorens e-postadresse for det domenet, som angitt i boksen Feilvarslingsadresse i kategorien Katalogtjenester i FOPE administrasjonssenteret, og sender en feilvarslingsmelding via e-post til administratoren.

 
Vis: