Konfigurere søppepostkarantene

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-11-26

Som administrator kan du sette opp Søppelpostkarantene i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) slik at du, andre administratorer og sluttbrukere kan få tilgang til postboksene i Søppelpostkarantene.

Da må de velge alternativet Søppelpostkarantene i Tjenesteinnstillinger for domene. På denne måten kan administratorer vise sluttbrukernes kontoer i Søppelpostkarantene. Du kan deretter logge på brukergrensesnittet for Søppelpostkarantene og vise brukerkontoene. Sluttbrukere kan vise informasjon om Postboks for søppelpostkarantene i FOPE for å finne ut mer om tjenesten Søppelpostkarantene.

De følgende prosedyrene vil hjelpe deg til å legge til Søppelpostkarantene i et domene, få tilgang til Søppelpostkarantene, aktivere Søppelpostkarantene for alle brukere, og aktivere eller deaktivere Søppelpostkarantene for enkeltbrukere.

Legge til søppelpostkarantene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet som Søppelpostkarantene skal brukes på.

 3. Under Tjenesteinnstillinger klikker du Rediger for Søppelposthandling:

 4. I dialogboksen Søppelposthandling klikker du Søppelpostkarantene.

  Under ser du et eksempel på dialogboksen Søppelposthandling:

  Aktiver Spam karantene

 5. Klikk Lagre.

Når du har lagt til alternativet Søppelpostkarantene, kan du logge på Søppelpostkarantene og vise brukerkontoer.

Få tilgang til Søppelpostkarantene
 1. Uansett hvor du befinner deg i FOPE administrasjonssenteret kan du plassere musepekeren over brukernavnet ditt i FOPE administrasjonssenteret, som befinner seg øverst til høre på nettsiden til FOPE administrasjonssenteret.

 2. På menyen som vises under brukernavnet, klikker du E-postkarantene. Dette vil ta deg til grensesnittet for Søppelpostkarantene.

  Under finner du en visning av grensesnittet for Søppelpostkarantene:

  Sample view Spam karantene-grensesnitt

Brukere må ha en konfigurert konto i FOPE administrasjonssenteret for å kunne få tilgang til sine egne karantenepostbokser. Når kontoen er konfigurert med alternativet Søppelpostkarantene aktivert, kan du vise en søppelpostmelding, merke den som ikke søppelpost (som rapporterer den som en falsk positiv), og flytte den til innboksen (som frigjør meldingen fra karantenen).

Slik aktiverer du søppelpostkarantene for alle brukere
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet som er tilknyttet brukerne du vil aktivere Søppelpostkarantene for.

 3. I Karantene-ruten klikker du Rediger.

 4. I dialogboksen Karantene under Søppelpostkarantene merker du av for alternativet Tillat brukertilgang.

  Under finner du et eksempel på dialogboksen Karantene, der du kan aktivere Søppelpostkarantene:

  Gi brukertilgang til Spam karantene
 5. Klikk Lagre.

Du kan også aktivere eller deaktivere Søppelpostkarantene for individuelle brukere.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Søppelpostkarantene for individuelle brukere
 1. Gå til kategorien Administrasjon, og klikk deretter kategorien Brukere.

 2. Klikk Brukere.

 3. Klikk den primære e-postadressen til brukeren du vil aktivere eller deaktivere Søppelpostkarantene for.

 4. I ruten Tjenesteinnstillinger klikker du Aktiver eller Deaktiver (etter behov) for Søppelpostfiltrering.

  Under finner du et eksempel på dialogboksen Tjenesteinnstillinger, der du kan aktivere Søppelpostfiltrering:

  Aktiver eller deaktiver du søppelpostkarantene for brukere

Når du har lagt til Søppelpostkarantene i et domene og gitt domenets brukere tilgang til Søppelpostkarantene, kan de få tilgang til sine postbokser i Søppelpostkarantene og gå gjennom, slette eller gjenopprette e-postmeldinger som er identifisert som søppelpost, samt rapportere falske positive meldinger. I tillegg kan sluttbrukere påminnes med jevnlige e-postpåminnelser om å gå gjennom søppelposten som nylig er filtrert. Hvis brukere har tilgang til Søppelpostkarantene, kan de bruke HTML-baserte søppelpostvarslinger til å merke en melding som Ikke søppelpost og flytte den til innboksen.

Hvis sluttbrukere ikke har tillatelse til å bruke Søppelpostkarantene, kan de bruke HTML-baserte søppelpostvarslinger til å vise meldingens avsender, emne og dato. Brukere kan også merke meldingen som Ikke søppelpost og flytte den til innboksen.

Hvis du vil se eksempler på og lære mer om varslinger om søppelpostkarantene, se Varslinger om søppelpostkarantene.

 
Vis: