Forstå innstillinger for søppelposthandlinger i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-19

Innstillingene for søppelposthandlinger definerer hvordan søppelpost skal lagres og behandles av filtreringstjenesten i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Innstillingene for søppelposthandlinger brukes på domenenivå. Som standard omadresseres søppelpost til tjenestens Søppelpostkarantene. Du kan imidlertid endre denne innstillingen. Innstillingene for søppelposthandlinger i kategorien Domener i kategorien Administrasjon i FOPE administrasjonssenteret definerer hvordan søppelpost skal lagres og behandles av tjenesten. Etter at du har valgt et domene, vises disse innstillingene under Søppelposthandling i delen Tjenesteinnstillinger i den midtre ruten. Tilgjengelige alternativer for søppelposthandlinger er:

 
Vis: