Aktivere og deaktivere HIPAA-regler

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-08-21

NoteObs! 
Du må abonnere på den valgfrie Exchange Hosted Encryption-tjenesten for å kunne aktivere HIPAA policyfilteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forstå flere abonnement med FOPE.

Du kan aktivere regler Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) for å sikre at organisasjonen er i samsvar med regler og lovgivning i United States Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Det er bare hvis du abonnerer på den valgfrie Exchange Hosted Encryption-tjenesten at du har muligheten til å konfigurere en utgående krypteringsregel ved hjelp av et policyfilter som evaluerer utgående e-post og ser etter uttrykk som krever at e-posten skal krypteres, i henhold til HIPAA.

Alternativet for HIPAA-regelsettet vises i delen Innstillinger for policyfilter i ruten Tjenester i kategorien Domener. Den eneste administratorhandlingen består i å slå av eller på HIPAA-filteret i området Policyfiltre. Ingenting vises i delen Policyregler som følge av denne handlingen, men filteret bruker et sett med regler til å evaluere utgående meldinger. Du kan ikke endre på regelsettene som beskrives i denne tabellen, de er bare til informasjon.

To sett med nøkkelord brukes til å avgjøre om en melding skal krypteres. Hvis HIPAA-regelsettet er aktivert, og et nøkkelord eller mønster fra det første regelsettet er brukt OG et nøkkelord eller uttrykk fra det andre settet samsvarer i samme melding, krypteres meldingen.

NoteObs! 
Meldingens emne og meldingsteksten gjennomsøkes for samsvar med begge disse regelsettene.

 

Regelsett 1 Regelsett 2
 • Mr.

 • Ms.

 • Mrs.

 • Miss

 • St.

 • Pl.

 • Ave.

 • Ct.

 • ‘PB’

 • 'POSTBOKS'

 • DOB

 • d.o.b.

 • ‘dødsdato’

 • død:

 • 'utgivelsesdato'

 • 'tilgangsdato'

 • 'dato for tilgang'

 • Alder:

 • '(ddd) ddd dddd'

 • 'ddd ddd dddd'

 • *@*.com

 • *@*.net

 • *@*.gov

 • *@*.biz

 • Pers.nr.

 • ‘Personnummer’

 • ddd dd dddd

 • Kontonummer:

 • Kto.:

 • Kontonr.

 • ‘Sertifikatnumer;’

 • 'Sertifikatnr.'

 • 'Lisensnummer:'

 • 'Lisensnr.:'

 • ‘/~*’

 • *.*.*.*

 • forsikret

 • fordringshaver

 • skadebehandler

 • 'hendelsesdato'

 • 'kravnr.'

 • 'kravnummer'

 • 'pasientjournal'

 • ‘abonnent-ID’

 • 'mammogram'

 • 'radiologisk film'

 • røntgen

 • røntgen

 • skade

 • 'mikrofilm'

 • ‘ct-røntgen’

 • MRI

 • myelogram

 • 'dental film'

 • ultralyd

 • tomogram

 • 'smalfilm'

 • 'videofilm'

 • ‘kroppsrøntgen’

 • konfidensiell

 • patologi

Slik aktiverer og deaktiverer du meldingsfiltrering med HIPAA-regelsettet
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk domenet du vil endre, i Domener-listen. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

 3. Gå til delen Innstillinger for policyfilter i den midtre ruten, og klikk deretter Aktiver eller Deaktiver ved siden av HIPAA-regelsettet, avhengig av hva du ønsker å utføre.

 4. Når du blir bedt om det, klikker du OK for å bekrefte avgjørelsen. Hvis du aktiverer HIPAA-regelsettet, vil du bli bedt om å lese og godkjenne en ansvarsfraskrivelse, før du bekrefter aktiveringen.

 
Vis: