Konfigurere språk- og tidssoneinnstillinger i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-09-04

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) kan du redigere domeneinnstillingene slik at de stemmer med domenets innstillinger for språk og tidssone. Innstillingene for språk og tidssone kan også konfigureres på firma- eller brukernivå. Den mest detaljerte innstillingen brukes. Språkinnstillingene brukes i søppelpostvarslinger og på nettsidene i Arkivvisning. Se Redigere domeneinnstillinger for å endre disse innstillingene.

 
Vis: