Forstå utgående søppelpostfiltrering

 

Gjelder: Office 365 Small Business, Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-06

Når e-postsystemet til en kunde er påvirket av et virus eller et søppelpostangrep, og det sender utgående søppelpost via Forefront Online Protection for Exchange, kan det føre til at IP-adressene for datasenteret til den vertsbaserte filtreringstjenesten legges til i andre blokkeringslister. Dermed vil målservere som ikke bruker den vertsbaserte filtreringstjenesten, men derimot bruker disse blokkeringslistene, avvise all e-post som sendes fra IP-adressene som er lagt til i listene. Alle utgående meldinger som overskrider terskelen for søppelpost, leveres derfor via et Leveringsutvalg med høyere risiko. Leveringsutvalg med høyere risiko er et sekundært e-postutvalg for utgående e-post som brukes til å sende meldinger som kan være av dårlig kvalitet. Dette utvalget bidrar til å beskytte resten av nettverket ved å forhindre at det sender meldinger som sannsynligvis vil resultere i at avsender-IP-adressen blir blokkert.

Du kan kontrollere at det vanlige e-postutvalget bare sender e-post av høy kvalitet, ved å bruke Leveringsutvalg med høyere risiko. Sannsynligheten for at Leveringsutvalg med høyere risiko plasseres på en blokkeringslisten er en risiko Dette er den ønskede virkemåten. Dette sekundære IP-området reduserer sannsynligheten for at det vanlige utgående IP-området skal bli lagt til på en blokkeringsliste.

Dessuten vil meldinger der avsenderdomenet ikke har noen adressepost (A-post), som gir deg domenets IP-adresse, og ingen MX-post, som hjelper til å dirigere e-post til servere som skal motta e-post for et bestemt domene på DNS-serveren, rutes gjennom Leveringsutvalg med høyere risiko uavhengig av om serveren er disponert for søppelpost.

 
Vis: