Eldre verktøy for katalogsynkronisering

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

Katalogsynkroniseringsverktøyet i Microsoft Exchange Hosted Services (eldre DST) er den eldre versjonen av katalogsynkroniseringsverktøyets versjon 9.1. Det er et valgfritt, enklere program som kommuniserer med firmaets lokale Active Directory Domain Services og Microsoft Exchange Server-miljø for å generere en liste med brukernes e-postadresser. Denne listen brukes av tjenestene i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) eller Exchange Hosted Archive (EHA)versjon 8.1. Med det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet (DST) kan du administrere brukerkontoene ved hjelp av ditt lokale Active Directory Domain Services-miljø. Du må ha rollen Administrator eller Kontoansvarlig (på firmanivå) i systemet for å kunne bruke den eldre versjonen av DST.

Det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet henter inn alle gyldige e-postadresser fra firmaets Active Directory Domain Services, og deler deretter disse adressene med FOPE og EHA. Det gjøres på to måter:

  1. Du kan konfigurere FOPE slik at du kan bruke adressene til å generere en katalogbasert brukerliste basert på disse e-postadressene. Brukere som er synkronisert med det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet vises ikke i FOPE administrasjonssenteret. E-post som sendes til mottakere som ikke finnes på den katalogbaserte listen, avvises av FOPE med en 554-feil. Du kan gå gjennom kolonnen Katalogkant i Rapport for e-posttrafikk (tilgjengelig fra delen Rapporter i FOPE administrasjonssenteret) for å se hvor mye søppelpost som er avvist ved hjelp av Katalogbasert kantblokkering.

  2. EHA kan bruke det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet til å synkronisere brukere med Arkiv-MWA for brukeradministrasjon.

Den eldre versjonen av DST har et grensesnitt hvor du kan angi domenene som e-postadresser skal synkroniseres for, og hvor ofte synkroniseringen skal utføres. Synkroniseringssystemet gjør følgende:

  1. Leser konfigurasjonsfilen (XML-fil) ved angitte intervaller.

  2. Henter alle SMTP-adresser fra Active Directory for de angitte domenene.

  3. Sender listen til Hosted Services-nettverket via SSL.

Adresselisten overføres ikke før administrators brukernavn og passord er godkjent. En nettjeneste som kjører på det vertsbaserte nettverket, godkjenner listen og mater dataene inn i infrastrukturen til katalogtjenestene, som deretter distribuerer listen til FOPE-datasenterets nettverk hvert femtende minutt.

Det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet har også en annen nyttig funksjon. Den kan hente inn og dele klarerte avsendere, som definert av sluttbrukere. Med denne funksjonen kan du redusere sannsynligheten for falske positive (legitim e-post som er feilkategorisert som søppelpost), slik at dette problemet ikke påvirker kommunikasjonen av legitime e-postmeldinger i nevneverdig grad. Denne funksjonen krever Exchange Server 2007, som lagrer informasjon om klarerte avsendere i Active Directory, og Microsoft Outlook 2003 eller nyere. Aggregasjon av Klarert-liste må være aktivert på Exchange Server 2007 for at denne funksjonen skal fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forstå aggregasjon av Klarert-lister.

Hvis du vil vite mer om det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet, se Katalogsynkroniseringsverktøyet i Microsoft Exchange Hosted Services, versjon 8.1

 
Vis: