Importere flere brukere

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-08-01

Hvis du vil importere flere brukerkontoer på én gang, kan du opprette en CSV-fil i Microsoft Office Excel. Du oppretter en liste over brukernavn og annen informasjon, og laster deretter opp denne filen til Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret. Hvis du vil bruke funksjonen Importer brukere fra fil i FOPE administrasjonssenteret, må du ha rollen Administrator eller Kontoansvarlig (på firmanivå) i systemet.

Hvis du vil tilknytte brukerkontoer med et virtuelt domene via FOPE administrasjonssenteret, kan du opprette en CSV-fil i Microsoft Office Excel. Du oppretter en liste over brukernavn og annen informasjon, og laster deretter opp denne filen til FOPEadministrasjonssenteret. Kontroller at du angir målet Virtuelt domene i rullegardinlisten Velg virtuelt domene for brukergruppering: for domenet hvis du vil knytte disse brukerne til det virtuelle domenet.

Slik oppretter du en liste over brukere som en CSV-fil
 1. Åpne Microsoft Office Excel.

 2. Skriv inn brukerinformasjonen som separate verdier på den samme linjen i filen. Du må følge denne rekkefølgen:

  1. * Primær e-postadresse (* obligatorisk)

  2. Fornavn

  3. Etternavn

  4. Sekundær e-postadresse eller -adresser

  5. Direktemeldingsadresse(r) (Atskill aliasdelen i DM-adressen fra DM-leverandørnavnet med en skråstrek "/". For eksempel "lukaa/msn" er en DM-adresse.) (For Exchange Hosted Archive)

  6. Alternativ e-postadresse eller -adresser (Legg til strengen «alt:» på begynnelsen av alle alternative e-postadresser for brukeren. For eksempel er "alt:davidp@hotmail.com" en alternativ e-postadresse.) (For kontinuitet i Exchange Hosted Archive)

  Eksempel: Følgende eksempel viser en brukerfil med to brukere. Den første brukeren (Luka Arbus) har én sekundær e-postadresse og én direktemeldingsadresse, og den andre brukeren (David Pelton) har to alternative e-postadresser.

   

  luka@contoso.com

  Luka

  Arbus

  lukaarbus@contoso.com

  lukaa/msn

  david@contoso.com

  David

  Pelton

  alt:davidp@hotmail.com

  alt:d.pelton@hotmail.com

 3. Lagre filen i CSV-format.

  NoteObs! 
  Hvis du vil ha mer informasjon om brukeradresser, se Konfigurere e-post- og direktemeldingsadresser i FOPE.
Slik importerer du CSV-filen med brukere:
 1. Klikk kategorien Brukere i kategorien Administrasjon.

 2. Klikk Importer brukere fra fil i Oppgaver-ruten.

 3. Skriv inn e-postadressen som informasjon om opplastingsstatus skal sendes til, i boksen Send statusvarslinger til denne e-postadressen.

 4. I boksen Angi brukerlistefil blar du til og velger CSV-filen du opprettet og lagret.

 5. Hvis du vil legge til brukerne i et virtuelt domene, klikker du domenet i listen Velg virtuelt domene for brukergruppering.

 6. Hvis du vil deaktivere alle brukerkontoene som ikke er inkludert i brukerlistefilen, etter at filen er lastet opp, merker du av for alternativet Deaktiver alle brukere som ikke er oppført i filen.

 7. Klikk Lagre.

Når du starter opplastingsprosessen, sendes statusvarslinger til e-postadressen du har angitt. Hvis de nye brukerkontoene ikke ble lagt til i tjenestene dine, er ikke prosessen fullført. Dette kan være et resultat av en uriktig formatert CSV-fil. Kontroller formateringen av CSV-filen (se formateringseksemplet i Slik oppretter du en liste over brukere som en CSV-fil ovenfor), og prøv deretter å laste opp filen på nytt i FOPE administrasjonssenteret.

 
Vis: