Forstå brukerroller og tillatelser

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-20

Brukere er tilordnet spesifikke roller for alle Forefront Online Protection for Exchange (FOPE)-tjenester. Hver rolle har et unikt sett med tillatelser som definerer tilgangen til bestemte funksjoner i FOPE administrasjonssenteret, og rettigheter til å bruke disse funksjonene. I tabellen under finner du en liste over alle rollene med tilhørende tillatelsesnivåer i FOPE administrasjonssenteret.

 

Rolle Tillatelser

Administrator

Administratoren har full tilgang til alle tjenesteinnstillingene og kan gjøre følgende:

 • Administrere alle firmaets innstillinger og egenskaper.

 • Behandle alle domener (opprette, endre og slette).

 • Vise informasjon om revisjonsspor.

 • Behandle kontoinformasjon for alle brukere (opprette, endre og slette). Funksjonen Importer brukere fra fil kan kun brukes hvis tillatelse er tilordnet på firmanivå.

 • Tilordne tillatelser og roller for FOPE og Exchange Hosted Archive (EHA).

 • Tilordne tillatelser og roller for FOPE og EHA.

 • Administrere katalogsynkroniseringsverktøyet (DST). Tillatelser må være tilordnet på firmanivå.

 • Opprette og kjøre rapporter.

 • Abonnere på RSS-feeder.

 • Administrere innstillinger for søppelpostfiltrering og policyfiltrering for alle brukerkontoer.

 • Vise alle e-postmeldinger som står i karantene, for alle brukere.

Administrator (skrivebeskyttet)

Den skrivebeskyttede administratorrollen har tilgang til innstillinger for firma og domene, og kan gjøre følgende:

 • Vise alle firmaets egenskaper og innstillinger.

 • Vise alle domeneinnstillinger.

 • Vise informasjon om revisjonsspor.

 • Vise all brukerkontoinformasjon.

 • Opprette og kjøre rapporter.

 • Abonnere på RSS-feeder.

 • Kjøre meldingssporing.

Rapporteringsbruker

Rapporteringsbrukeren har tilgang til rapporteringsfunksjoner, og kan gjøre følgende:

 • Opprette og kjøre rapporter.

 • Spore meldinger.

Kontoansvarlig

Kontoansvarlig har tilgang til funksjoner for administrasjon av brukerkontoer, og kan gjøre følgende:

 • Vise alle firmaets egenskaper og innstillinger.

 • Vise alle domeneinnstillinger.

 • Behandle kontoinformasjon for alle brukere (opprette, endre og slette). Funksjonen Importer brukere fra fil kan kun brukes hvis tillatelse er tilordnet på firmanivå.

 • Administrere katalogsynkroniseringsverktøyet (DST). Tillatelser må være tilordnet på firmanivå.

 • Obs! Denne rollen kan ikke endre passord for administratorer.

Karanteneadministrator

Karanteneadministrator har tilgang til meldigner i Søppelpostkarantene og Policykarantene, og kan gjøre følgende: Vise alle e-postmeldinger som står i karantene, for alle brukere.

Administrator for arkivrelasjoner

Administrator for arkivrelasjoner har tilgang til brukerrelasjoner for den vertsbaserte arkiveringstjenesten, og kan gjøre følgende: Vise og endre brukerrelasjoner for brukere av den vertsbaserte arkiveringstjenesten.

Administrator for arkivoppbevaring

Administrator for arkivoppbevaring har tilgang til innstillingene for oppbevaringspolicyen for den vertsbaserte arkiveringstjenesten, og kan gjøre følgende: Vise og endre innstillingene for oppbevaringspolicy for den vertsbaserte arkiveringstjenesten.

Administrator for arkivroller

Administrator for arkivroller kan vise og endre brukerroller for brukere av visningsprogrammet i EHA, og gjøre følgende: Opprette egendefinerte brukerroller for Arkivvisning-brukere.

Administrator for arkivoverholdelse

Administrator for arkivoverholdelse har tilgang til overholdelsesrelaterte innstillinger, og kan gjøre følgende: Vise og endre samsvarsrelaterte innstillinger i FOPE administrasjonssenteret.

 
Vis: