Justere påminnelser og varslinger i karantenepostboksen i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-06-13

Dette emnet forklarer hvordan du kan arbeide med påminnelser eller varslingsmeldinger om ny søppelpost som du mottar med karantenetjenesten i Forefront Online Protection for Exchange. Dette er ikke det samme som å behandle meldinger som vises i karantenepostboksen. Alternativene du kan bruke til å endre noe ved varslingsmeldingene om søppelpost, varierer avhengig av typen varsling du mottar. Hvis du ikke mottar varslinger om ny søppelpost, fungerer karantenetjenesten fortsatt, men er konfigurert slik at disse påminnelsene og ny søppelpost ikke sendes.

Hvis administratoren har aktivert denne funksjonen, mottar du periodevis HTML-baserte varslingsmeldinger fra karantenetjenesten når du har mottatt ny søppelpost. Disse meldingene inneholder koblinger til karantenepostboksen, der du kan endre måten de lagrede meldingene behandles på. Emnet Håndtere meldinger i karantene i FOPE inneholder mer informasjon om hvordan du arbeider med enkeltmeldinger som identifiseres som søppelpost.

Bildet nedenfor viser et eksempel på en HTML-basert varsling om søppelpost.

Eksempel på FOPE karantene varsling i HTML Slik deaktiverer du varslinger om søppelpost:
  1. Klikk Alternativer, og fjern merket for Send varslinger hvis du ikke vil motta periodiske påminnelser fra karantenetjenesten.

Hvis administratoren har aktivert denne funksjonen, mottar du periodevis tekstbaserte varslingsmeldinger fra karantenetjenesten når du har mottatt ny søppelpost. Et eksempel på en slik melding vises på bildet nedenfor. Meldingene inneholder URL-adresser som du kan kopiere og deretter bruke i en webleser til å få tilgang til karantenepostboksen. Emnet Håndtere meldinger i karantene i FOPE inneholder mer informasjon om hvordan du arbeider med enkeltmeldinger som identifiseres som søppelpost.

Tekstbaserte varsel om karantene meldinger
 
Vis: