Konfigurere varslinger om søppelpostkarantene

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-17

Hvis du bruker Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) søppelpostkarantenefunksjonen, og har aktivert varsler om søppelpostkarantene, mottar sluttbrukerne med jevne mellomrom e-postpåminnelser om å gå gjennom den filtrerte søppelposten. Du trenger ikke å fylle ut brukerlisten i FOPE administrasjonssenteret for at sluttbrukerne skal motta søppelpostvarsler.

Tjenesten sender søppelpostvarsler til alle SMTP-adresser som har søppelpostmeldinger i karantene. Du kan bare holde tilbake søppelpostvarsler for et delsett av brukerne etter at brukerinformasjonen er lastet opp til FOPE administrasjonssenteret. Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer tjenesteinnstillingene for et delsett av brukerne, kan du se Oppdatere tjenesteinnstillinger for flere brukere.

Du kan sende varsler om søppelkarantene til sluttbrukerne som ren tekst eller HTML-meldinger:

 • Tekst: I tekstbaserte varsler mottar sluttbrukerne en ren tekst-formatert e-post med instruksjoner om hvordan de åpner søppelpostkarantenen og ser gjennom meldingene. Tekstvarslene inneholder en URL samt korte instruksjoner for hvordan brukerne logger på og viser søppelpost.

 • HTML: Den HTML-baserte varslingen er et sammendrag av de nye søppelpostmeldingene som er levert til brukernes søppelpostbokser for søppelpostkarantene siden siste varsling. Brukere kan søke i listen over meldinger som er satt i karantene, fra varslingen. Hvis brukere har fått tilgang til karantenepostboksen, vil de ha muligheten til å klikke meldingsemnet for å vise meldingen i e-postmappen for søppelpostkarantene. Slike brukere kan også klikke på Flytt til innboks eller Ikke søppelpost i søppelpostvarselet. Alternativet Ikke søppelpost er ikke tilgjengelig for meldinger som ble satt i karantene grunnet en ASF-regel (ekstra søppelpostfiltrering) som er konfigurert for domenet. Brukere som ikke har tilgang til karantenepostboksen sin, kan bruke koblingen Flytt til innboks fra søppelpostvarslingen. Emnelinjen i HTML-varselet viser antallet nye søppelpostmeldinger (som vist i HTML-varselet) samt det totale antallet nye meldinger i kontoen for søppelpostkarantene: Emne: Varsel om søppelpost: 10 nye, 10 totalt

Slik konfigurerer du varslingsinnstillingene for søppelpostkarantene for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-listen. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

 3. Klikk Aktiver under Varslingsinnstillinger for søppelpostkarantene i Varslingsinnstillinger-ruten.

 4. I dialogboksen Varslingsinnstillinger for søppelpostkarantene klikker du på ønsket formattype for varslene i listen Varsling.

 5. I boksen Varslingsintervall i dager (3–14) oppgir du intervallet for varsling.

  NoteObs! 
  Dersom katalogbasert kantblokkering (DBEB) er konfigurert på domenet, enten i Avvis- eller Direkte-modus, kan du også konfigurere éndagersvarsler i tillegg til intervallet på 3–14 dager. Dersom DBEB senere endres, slik at Avvis eller Direkte ikke lenger brukes, tilbakestilles varslingene automatisk til et tredagers intervall i stedet for én dag.
 6. I delen Varsling velger du ett av følgende alternativer:

  • Standardinnstillinger: Velg dette alternativet dersom du vil sende varsler fra den vertsbaserte filtreringstjenesten med standard emnelinje og meldingstekst.

  • Egendefinerte innstillinger: Velg dette alternativet for å opprette en tilpasset Fra-adresse, emnelinje og meldingstekst. Du kan kun tilpasse meldingsteksten for tekstvarsler.

 7. Klikk Lagre.

Under ser du et eksempel på dialogboksen Legg til varslingsinnstillinger for søppelpostkarantene.

Dialogboksen for spam-qaurantine

Slik endrer du varslingsinnstillinger for søppelpostkarantene for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. Klikk Rediger under Varslingsinnstillinger for søppelpostkarantene i Varslingsinnstillinger-ruten.

 4. Endre innstillingene du vil endre, og klikk deretter Lagre.

Slik fjerner du varslingsinnstillinger for søppelpostkarantene for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. Klikk Deaktiver under Varslingsinnstillinger for søppelpostkarantene i Varslingsinnstillinger-ruten.

 
Vis: