Konfigurasjonsalternativer

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2010-07-21

Tillegget for rapportering av søppelpost i Microsoft Office Outlook inneholder følgende konfigurasjonsalternativer for installasjoner på selskapsnivå:

  • MaxMessageSelection – Lar administratorer definere maksimalt antall meldinger som kan velges av brukere for innsending med ett museklikk. Omfanget er fra 1 til 50 meldinger, og standardverdien er ti meldinger.

    Eksempel: Hvis du vil angi at det maksimale antallet meldinger som kan velges av brukere for innsending med ett museklikk, skal være 16, bruker du følgende alternative som en del av installasjonskommandoen: MaxMessageSelection=16.

  • BccEmailAddress – Gjør det mulig for administratorer å konfigurere en postboks som skal motta en kopi av alle brukerinnsendinger, ved å angi en blindkopiadresse. Når postboken er konfigurert, sendes en kopi av alle innsendte e-postmeldinger til adressen BccEmailAddress. Ellers er standardinnstillingen ingen blindkopiadresse.

    Eksempel: Hvis du vil bruke junkReports@contoso.com som blindkopiadresse for alle innsendinger, bruker du følgende kommando: BccEmailAddress=”junkReports@contoso.com”

    NoteObs! 
    Du kan angi flere blindkopiadresser ved å skrive dem inn atskilt med et semikolon. Eksempel: BccEmailAddress=”junkReports@contoso.com; hollyd@treyresearch.net”

Under finner du et eksempel på en installasjonskommando som bruker konfigurasjonsalternativene: msiexec /qn /i JunkReportingAdd-in.x86-en.msi. BccEmailAddress=”junkReports@contoso.com; hollyd@treyresearch.net” MaxMessageSelection=16

 
Vis: