Rapportere søppelpostmeldinger

 

Emne sist endret: 2010-07-21

Med tillegget for rapportering av søppelpost i Microsoft Office Outlook kan du rapportere søppelpost på flere måter:

 1. Fra Outlook-oppgavelinjen

 2. Fra innboksen

 3. Fra de åpnede søppelpostmeldingene

Måten du rapporterer søppelpost på, varierer litt avhengig av om du bruker Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Office Outlook 2010. Under finner du fremgangsmåter for å rapportere søppelpostmeldinger for begge versjonene av Outlook.

Rapportere søppelpost fra Outlook-båndet
 1. Merk meldingene du vil rapportere som søppelpost.

 2. Klikk Rapporter søppelpost på Outlook-båndet.

 3. Hvis du er sikker på at du vil sende inn meldingene du merket som søppelpost, klikker du Ja.

  NoteObs! 
  Hvis du ikke vil motta denne bekreftelsesmeldingen når du sender inn søppelpostmeldinger, merker du av for alternativet Ikke be om bekreftelse for denne meldingen igjen.

De merkede meldingene sendes til Microsoft for analyse, og flyttes til søppelpostmappen. Hvis du vil bekrefte at meldingene er sendt, åpner du mappen Sendt e-post for å vise de sendte meldingene.

Rapportere søppelpostmeldinger fra innboksen
 1. Høyreklikk meldingene du vil rapportere som søppelpost.

 2. Klikk Rapporter søppelpost.

 3. Hvis du er sikker på at du vil sende inn meldingene du merket som søppelpost, klikker du Ja.

  NoteObs! 
  Hvis du ikke vil motta denne bekreftelsesmeldingen når du sender inn søppelpostmeldinger, merker du av for alternativet Ikke be om bekreftelse for denne meldingen igjen.

De merkede meldingene sendes til Microsoft for analyse. Hvis du vil bekrefte at meldingene er sendt, åpner du mappen Sendt e-post for å vise de sendte meldingene.

Rapportere søppelpost fra åpnede meldinger
 1. Når du har åpnet en melding, klikker du knappen Rapporter søppelpost på båndet i meldingen.

 2. Hvis du er sikker på at du vil sende inn de merkede meldingene, klikker du Ja.

  NoteObs! 
  Hvis du ikke vil motta denne bekreftelsesmeldingen når du sender inn søppelpostmeldinger, merker du av for alternativet Ikke be om bekreftelse for denne meldingen igjen.

De merkede meldingene sendes til Microsoft for analyse. Hvis du vil bekrefte at meldingene er sendt, åpner du mappen Sendt e-post for å vise de sendte meldingene.

 
Vis: