Eksportere meldinger

 

Emne sist endret: 2011-07-21

Meldinger kan eksporteres til en fil som du kan laste ned til den lokale datamaskinen. Eksportfunksjonen er tilgjengelig i kategoriene Meldinger og Oppdaging. Du kan eksportere enkeltmeldinger, grupper med valgte meldinger eller mapper med meldinger. Når du importerer mapper, beholdes ikke mappehierarkiet i den resulterende eksporten.

Eksportfunksjonen støtter to formater for den resulterende nedlastbare filen:

 • En komprimert fil (ZIP-fil) med meldinger i EML-format, som kan vises i Outlook Express eller Windows Mail.

 • En PST-fil som du kan åpne og vise i Outlook.

Slik eksporterer du meldinger:
 1. Gå til kategorien Meldinger eller Oppdaging i Arkivvisning, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av meldingene du vil eksportere, i den midtre ruten. Hvis du vil eksportere alle meldingene i et søk eller en mappe, høyreklikker du i meldingsrutenettet og velger Merk alt.

 2. Klikk Eksporter i Oppgaver-ruten.

 3. Skriv inn et navn for eksporten eller godta standardnavnet som vises i Navn-boksen. Standardnavnet for eksport er "eksportforespørsel @ <dato> <klokkeslett>."

 4. Velg filformat for de eksporterte meldingene. Alternativene er en ZIP- eller en PST-fil.

 5. Klikk Eksporter. Det vises en meldingsboks som angir at eksportoppgaven er sendt.

 6. Klikk OK.

 7. Eksportens oppgavestatus vises i Status-ruten. Statusen kan oppdateres ved å klikke ikonet Oppdater.

 8. Når jobbstatusen vises som Fullført, legges det til en kobling i statusen (for eksempel "Nedlastingsfil 1"). Når du klikker denne koblingen, vises en dialogboks, der du kan åpne eller lagre eksportresultatene lokalt.

 9. Du kan eventuelt klikke koblingen Vis alle nederst i Status-ruten. Se etter eksportnavnet i listen over oppgaver. En fullført eksport viser koblinger til én eller flere filer som du kan laste ned.

 10. Hvis du vil laste ned en fil, klikker du koblingen Last ned fil.

NoteObs! 
 • Eksporter i ZIP-format inneholder opptil 2 GB med meldinger. Eksporten kan ha flere ZIP-filer, avhengig av eksportens totale størrelse. Den resulterende ZIP-filen vil være betydelig mindre enn 2 GB fordi den er komprimert.

 • Eksporter i PST-format inneholder opptil 2 GB med meldinger. PST-filer er ikke komprimert. Eksporten kan ha flere PST-filer, avhengig av eksportens totale størrelse.

 • Formatet for filnavnet vil være et vilkårlig nummer etterfulgt av filtypen .zip eller .pst.

 
Vis: