Konfigurere arkiveringsinnstillinger på firmanivå

 

Emne sist endret: 2011-07-13

Arkiveringsinnstillingene kan konfigureres på flere nivåer. Innstillinger på firmanivå er standard innstilling for alle domener og alle brukere i arkivet. Innstillinger på domenenivå overstyrer standardinnstillingene for firmaet. Innstillinger på brukernivå overstyrer både domene- og firmainnstillinger. På denne måten kan du egendefinere arkivinnstillinger helt ned til brukernivå.

Slik redigerer du arkivinnstillinger på firmanivå:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. Gå til delen Tjenesteinnstillinger i den midtre ruten, og klikk deretter Rediger ved siden av Arkivinnstillinger.

 3. Konfigurer arkivinnstillingene, inkludert gjennomgang av meldinger og oppbevaringspolicyer, og klikk deretter Lagre.

Tabellen nedenfor viser tilgjengelige konfigurasjonsalternativer.

 

Alternativ Beskrivelse

Administratorvarsler

Definerer om brukere kan motta administratorvarsler fra EHA-tjenesten.

Utelate brukere

Definerer om du vil aktivere utelatelse av bestemte brukere fra arkivet.

Brukerpålogging for visningsprogram

Definerer om brukere skal ha tilgang til visningsprogrammet.

Interne meldinger

Definerer om automatisk interne meldinger automatisk skal merkes som gjennomgått.

Bloomberg-innstilling

Definerer om Bloomberg-meldinger skal arkiveres. Bloomberg må konfigureres videre når denne funksjonen er aktivert. Se Konfigurere Bloomberg senere i denne delen hvis du vil ha mer informasjon.

Gjennomgang av meldinger

Definerer om daglig oppfanging av meldinger skal fange opp meldinger for gjennomgang basert på samplingsfrekvenser og nøkkelordlister.

Juridisk tilbakeholding

Definerer om du vil oppheve ødeleggelse av meldinger for hele firmaet. Meldinger som når slutten av oppbevaringsperioden, ødelegges ikke hvis Juridisk tilbakeholding er aktivert.

Adresse for loggføringsmeldinger

Konvoluttloggføring registrerer data om alle mottakere som en melding er levert til. Dette alternativet angir adressen for konvoluttloggføring. Denne innstillingen konfigureres under aktivering av tjenesten.

Adresse for DM-kopi

Denne innstillingen konfigureres av teknisk kundestøtte. Kontakt teknisk kundestøtte hvis firmaet skal arkivere direktemeldinger.

Oppbevaringsperiode

Definerer hvor lenge meldinger skal oppbevares i arkivet før de ødelegges.

Tombstone-policy

Velger Tombstone-policyen som definerer arkivets virkemåte når en melding utløper. Tilgjengelige alternativer omfatter:

Permanent sletting: Meldingen slettes fullstendig.

Minimal: Klokkeslett, dato og mottakere beholdes, men resten av meldingen slettes.

Fullstendige hoder: Klokkeslett, dato, mottakere, emne, vedlegg og leveringsbane beholdes, men resten av meldingen slettes.

Tombstone-oppbevaringsperiode

Angir oppbevaringsperioden for tombstones med minimale og fullstendige hoder.

Ved å aktivere Bloomberg og angi Bloombergs FTP-server, konto og passordinformasjon, gir du EHA tilgang til Bloomberg-dataene dine, slik at tjenesten kan hente inn kopier av dine daglige Bloomberg-transaksjoner på en sikker måte via en SFTP-tilkobling.

I tillegg må du logge på Bloomberg-tjenesten og legge til IP-adressene til EHA-tjenesten, slik at Bloomberg godkjenner FTP-tilkoblingene. Bloomberg godtar ikke tilkoblinger fra IP-adresser som ikke er registrert.

Slik konfigurerer du Bloomberg:
 1. Ved hjelp av Bloomberg-terminalen legger du til følgende IP-adresser:

  213.199.154.0/24

  65.55.88.0/24

  216.32.181.0/24

  213.199.177.192/26

  94.245.120.192/26

  Hvis du har spørsmål om dette trinnet, kan du ta kontakt med din Bloomberg-representant eller Bloombergs kundestøtte.

 2. Hvis du vil konfigurere Bloombergs FTP-legitimasjon, går du til administrasjonssenteret og klikker kategorien Administrasjon. Deretter klikker du kategorien Firma.

 3. Klikk Rediger i ruten Arkivinnstillinger under kategorien Firma.

 4. Konfigurer innstillingene under, og klikk deretter Lagre.

  1. Bloomberg-innstillinger

  2. Bloomberg FTP-serveren (for eksempel ftpcom.bloomberg.com)

  3. Bloombergs bruker navn

  4. Bloombergs passord

  5. Bekreft passord

 5. Hvis du vil konfigurere brukerens e-postadresse for Bloomberg, går du til kategorien Brukere og klikker Legg til under delen E-post og direktemeldingsadresse. Deretter skriver du inn Bloomberg i feltet Adressetype og Bloomberg-adressen i feltet Adresse.

Som standard kan ikke Microsofts støttepersonell vise meldingsinnholdet i arkivet ditt. Det kan imidlertid være nødvendig å dele tilgang til arkivet under et støttetilfelle. Tilgang til arkivet styres via representasjonsmodus. Når representasjonsmodus er aktivert, kan støttepersonell representere en bruker og få tilgang til visningsprogrammet som om de har brukerens rolle. Du aktiverer representasjonsmodus ved å klikke Aktiver representasjonsmodus i kategorien Firma. Når det ikke lenger er nødvendig for støttepersonellet å få tilgang til meldingsinnholdet, slår du av representasjonsmodus ved å klikke Deaktiver representasjonsmodus.

 
Vis: