Gå gjennom meldinger

 

Emne sist endret: 2012-10-02

Tilsynspersoner utfører vanligvis tilsyn i henhold til FINRA 3010-forskriftene. Overholdelsesansvarlige kontrollerer at tilsynsutløsere konfigureres riktig og at tilsynspersoner utfører tilsynsoppgaver. FINRA 3010-forskriftene krever ikke at du overvåker alle meldinger. Hvert enkelt firma må etablere en egen policy, der de angir hvor mange meldinger og hvilke meldingstyper som skal gjennomgås.

En bruker som er tilordnet rollen Tilsynsperson eller Overholdelsesleder, kan bruke kategorien Gjennomganger i Arkivvisning til å vise og søke etter oppfangede meldinger som har samsvarende nøkkelord eller er fanget opp via tilfeldig sampling Brukere som er tilordnet disse rollene kan flagge meldinger for gjennomgang, gå gjennom e-postmeldinger som er flagget for gjennomgang, eskalere meldinger til videre gjennomgang, og fjerne flaggene når meldingene er gjennomgått.

Ikonet i meldingstypekolonnen angir årsaken til at meldingen ble fanget opp, som forklart i tabellen under.

 

Ikon

Beskrivelse

EHA melding søkeord-ikonet

Meldinger som inneholder nøkkelord.

EHA melding prosent-ikonet

Meldinger som er fanget opp basert på konfigurasjonsinnstillingene for tilfeldig sampling angitt av administrator.

EHA melding fangst-ikonet

Meldinger som er fanget opp basert på samsvarende nøkkelord og tilfeldig sampling.

 
Vis: