Opprette en kontakt for Active Directory Domain Services

 

Emne sist endret: 2011-04-07

Opprett en kontakt for Active Directory Domain Services (AD DS), som skal ha ansvaret for oppsettet av e-postloggføringen, og kall den nye kontakten Journal RemoteContact.

Slik oppretter du en ny kontakt i Active Directory Domain Services:
 1. Logg på en datamaskin som bruker administratorverktøyene Windows Server 2003 og AD DS.

 2. Start Active Directory-brukere og -datamaskiner og utvid Domene-noden.

 3. Høyreklikk noden Brukere, velg Ny, og klikk deretter Kontakt.

 4. På den første siden i dialogboksen Nytt objekt – kontakt gjør du følgende:

  1. Boksen Fornavn: Skriv inn Journal.

  2. Boksen Etternavn: Skriv inn RemoteContact.

  Nytt objekt-kontakt-dialogboksen
 5. Klikk Neste.

 6. På neste side gjør du følgende:

  1. Avmerkingsboksen Opprett en e-postadresse for Exchange: Kontroller at det er merket av for dette alternativet.

  2. Alias-boksen: Kontroller at denne boksen har det fulle navnet til den nye kontakten du opprettet på forrige side.

  3. Boksen E-post: Klikk endre ved siden av denne boksen.

 7. I dialogboksen Ny e-postadresse klikker du SMTP-adresse i listen Type e-postadresse. Deretter klikker du OK.

 8. I dialogboksen Egenskaper for Internett-adresse skriver du inn SMTP-adressen du har mottatt av tjenesteleverandøren for Hosted Archive eller Hosted Continuity, i boksen E-postadresse. Deretter klikker du OK.

  Dialogboksen Egenskaper for Internett-adresse
 9. På den neste siden i dialogboksen Nytt objekt – kontakt gjør du følgende:

  1. Boksen E-post: Kontroller at SMTP-adressen vises.

  2. Boksen Tilknyttet administrasjonsgruppe: Kontroller at den valgte gruppen er riktig.

  Dialogboksen nytt objekt-kontakt
 10. Klikk Neste og klikk deretter Fullfør for å opprette den nye kontakten.

 
Vis: