Sikre tilgang til Exchange Hosted Archive

 

Emne sist endret: 2011-04-05

EHA kommer med funksjoner som gjør det mulig å kontrollere tilgang til arkivet, inkludert begrensning av brukertilgang basert på IP-adresser og egendefinerte passordpolicyer.

Du kan begrense brukertilgangen til alle webområder og -programmer i den vertsbaserte tjenesten. Tilgangen kan begrenses til et bestemt sett med IP-adresser for brukere i selskapet. Begrensninger kan angis på firmanivå, domenenivå eller individuelt brukernivå. Definisjonen av disse begrensningene støtter oppføringer for IP-nettverksmasker eller for individuelle IP-adresser.

Slik oppretter du en regel for IP-begrensning:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. I ruten Sikkerhet klikker du Legg til ved siden av IP-adressebegrensning.

 3. I dialogboksen Legg til tillatte IP-adresser legger du til listen med IP-adresser som har tilgang til webområdene og -programmene i de vertsbaserte tjenestene, i området IP-adresser. Du kan angi en enkelt IP-adresse (192.168.0.1) eller en IP-nettverksmaske (192.168.0.1/24). Bruk én linje for hver oppføring.

 4. Klikk Lagre.

CautionForsiktig! 
IP-begrensninger påvirker tilgangen til alle webprogrammene i de vertsbaserte tjenestene. Kontoene til brukere med administrative rettigheter for administrasjonssenteret vil ikke berøres av IP-begrensningene.

Du kan gjøre det enklere å overholde ulike passordpolicyer i firmaet ved å opprette passordpolicyer for brukerkontoer. Passordpolicyer håndheves på firmanivå og brukes på alle brukerkontoer. Hvis passordpolicyen til firmaet ditt endre, må brukere som ikke overholder policyen, endre passordene sine neste gang de logger på.

Slik oppretter du en passordpolicy:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. I Sikkerhet-ruten klikker du Legg til ved siden av Passordpolicy.

 3. Angi innstillingene for passordpolicyen du vil bruke, i dialogboksen Passordpolicy. Du finner en beskrivelse av alle policyinnstillingene i tabellen under.

 4. Klikk Lagre.

Tabellen under viser en liste over alternativer for passordpolicyen.

 

Policyalternativ Beskrivelse

Minste passordlengde

Minimalt antall tegn for et passord.

Største passordlengde

Maksimalt antall tegn for et passord.

Maksimal passordalder for administratorer (dager)

Antall dager før administratorpassordet utløper.

Maksimal passordalder for brukere (dager)

Antall dager før brukerpassordet utløper.

Tillat gjenbruk av passord

Angir at brukere kan bruke eksisterende passord når de blir bedt om å opprette et nytt. Som standard må brukerne opprette unike passord for hver obligatoriske passordendring.

Tillat kun alfanumeriske tegn

Angir at alle passord må inneholde bokstaver, tall eller en kombinasjon av begge. Som standard kreves det ikke at brukerpassord inneholder bokstaver eller tall.

Krever en blanding av store og små bokstaver

Angir at brukere må bruke både store og små bokstaver i passord. Som standard må passord inneholde en vilkårlig blanding av store og små bokstaver.

Tillat dupliserte, etterfølgende tegn

Angir at brukere kan bruke samme tegn etter hverandre i et passord. Som standard tillates ikke dupliserte, etterfølgende tegn.

Tillat brukernavn som passord

Angir at brukere kan angi sine egne brukernavn som passord. Som standard kan ikke brukere angi brukernavnet sitt som passord.

Tillat tilbakeførte brukernavn i passord

Angir at brukere kan benytte en tilbakeført versjon av brukernavnet sitt som passord. Som standard kan ikke brukere benytte en tilbakeført versjon av brukernavnet sitt som passord.

Når du vil oppdatere passordpolicyen, kan du redigere den eksisterende policyen eller slette den og opprette en ny.

Slik redigerer du en eksisterende passordpolicy:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. I Sikkerhet-ruten klikker du Rediger ved siden av Passordpolicy.

 3. Oppdater innstillingene for passordpolicyen i dialogboksen Passordpolicy, og klikk deretter Lagre.

 4. Klikk Lagre.

Slik sletter du en passordpolicy:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. Klikk sletteikonet ved siden av Passordpolicy i Sikkerhet-ruten.

 3. Når du blir bedt om det, klikker du OK for å bekrefte slettingen.

 
Vis: