Søke i meldinger

 

Emne sist endret: 2012-10-23

Du kan søke etter meldinger i alle kategorier ved å bruke en rekke søkeparametere for å begrense resultatene.

Slik søker du etter meldinger:
  1. Velg mappen du vil søke etter, i Meldinger-ruten i Arkivvisning.

  2. Klikk Søk i Oppgaver-ruten.

  3. Velg søkekriterier i dialogboksen Søk, og klikk deretter Søk.

Tabellen nedenfor viser tilgjengelige søkealternativer.

 

Søkealternativ Beskrivelse

Dato

Begrenser søket til meldinger innenfor et datointervall. Angi datoer i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ, eller velg en dato ved å klikke kalenderikonet. Hvis du ønsker et raskere søk, begrenser du søk til maksimalt ett år.

Sendt

Begrenser et søk til meldinger til eller fra (eller både til og fra) en bestemt mottaker eller sender. Skriv inn fullstendige eller delvise visningsnavn eller e-postadresser atskilt med semikolon (;), og velg deretter et søkealternativ: Nøyaktig samsvar, Inneholder, Begynner med eller Slutter med. Du kan også velge mottakere eller avsendere ved å klikke Personvelger-ikonet. Du kan få raskere resultater ved å bruke Personvelger eller ved å velge Nøyaktig samsvar.

Fulltekstsøk

Begrenser et søk til meldingstekst, emnefelt, vedlegg og merknader som inneholder bestemte søkeord. Du kan også angi et språk for søket.

Spore som oppgave

Kopierer søkeresultater til en bestemt mappe.

Type

Begrenser søket til enten interne eller eksterne meldinger.

Størrelse

Begrenser søket til meldinger med en angitt størrelse.

Syntaksregler for fulltekstsøk inkluderer:

  • Fulltekstsøk begrenser et søk til meldingstekst, emnefelt, vedlegg og merknader som inneholder bestemte søkeord. Du kan også angi et språk for søket.

  • For søk etter ett enkelt ord angir du ordet med eller uten anførselstegn. Hvis du for eksempel vil søke etter ordet "finansiell", vil søketeksten ville være finansiell eller "finansiell".

  • Hvis du vil søke etter uttrykk, angir du et uttrykk i anførselstegn. Hvis du for eksempel vil søke etter uttrykket "regel uten unntak", vil søketeksten være "regel uten unntak".

  • Hvis du vil søke etter boolske uttrykk, kobler du sammen flere ord eller uttrykk med OR, AND eller AND NOT. Hvis du for eksempel vil søke etter alt innhold med ordet "juridisk", men uten ordet "begrep," vil søketeksten være "juridisk" AND NOT "begrep".

  • Hvis du vil søke etter prefiksuttrykk, angir du prefiksteksten etterfulgt av en stjerne (*), med hele søketeksten i anførselstegn. Hvis du for eksempel vil søke etter alt innhold med ord som begynner med "grunn" (for eksempel "grunn" "grunnlinje", og "grunnlag"), vil søketeksten være "grunn*".

  • For infleksjonssøk (bøyningssøk) angir du hovedtermen, og søket vil returnere deriverte ord (for eksempel verbbøyninger). Hvis du for eksempel vil søke etter alt innhold med ord som har "se" som rot (for eksempel "se" "sett" og "ser"), vil søketeksten være formsof (inflectional, "se").

  • Hvis du vil søke etter et ord som inneholder &-tegn, setter du ordet i anførselstegn. Hvis du for eksempel vil søke etter XY&Z, vill søketeksten være "XY&Z".

 
Vis: