Exchange Hosted Archive (kun journal)

 

Emne sist endret: 2011-11-08

EHA kan brukes uten FOPE ved å loggføre alle meldinger i tjenesten. Følg instruksjonene i denne veiledningen, under Konfigurere konvoluttloggføring i Exchange, for å konfigurere loggføring i Exchange. Du bør også velge arkivinnstillingen "Kun journal" for hvert domene du vil arkivere.

 
Vis: