Konfigurere policyregler for overholdelse

 

Emne sist endret: 2011-05-12

EHA har to typer policyregler for overholdelse Du kan konfigurere flere forekomster av hver regeltype for å fylle organisasjonens behov. De to policyreglene for overholdelse er som følger:

 • Utelat kommunikasjon mellom advokat og klient: Denne policyregelen utelater privilegerte meldinger mellom advokat og klient fra gjennomgangen, slik at kommunikasjonens konfidensialitet beskyttes. Konversasjoner mellom advokat og klient kan være mellom individuelle brukere, eller i form av e-post fra ulike domener. Denne utelatelsen kan gjelde for individuelle brukere eller for et domene, og den kan være permanent eller definert til å utløpe på en bestemt dato.

 • Implisitt gjennomgang: Denne policyreglen definerer at meldinger som sendes til eller fra bestemte e-postadresser eller domener, eller meldinger som inneholder bestemte ord i emnet, alltid skal merkes som automatisk gjennomgått.

Slik legger du til regelen Utelat kommunikasjon mellom advokat og klient :
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Policyregler.

 2. Klikk Nye policyregler for overholdelse i Oppgaver-ruten.

 3. Velg Utelat kommunikasjon mellom advokat og klient fra rullegardinlisten.

 4. Angi en bestemt dato i boksen Utløpsdato hvis regelen er midlertidig. Ellers lar du boksen stå tom for å gjøre regelen permanent.

 5. Hvis du vil beskytte meldinger til eller fra en bestemt e-postadresse, velger du E-post og skriver inn e-postadressen.

 6. Hvis du vil bruke regelen på meldinger til eller fra et bestemt domene, velger du Domene og skriver inn domenenavnet.

 7. Klikk Lagre policyregel.

Slik legger du til regler for Implisitt gjennomgang :
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Policyregler.

 2. Gå til kategorien Policyregler og klikk kategorien Nye policyregler for overholdelse.

 3. Velg Implisitt gjennomgang.

 4. Hvis du vil beskytte meldinger til eller fra en bestemt e-postadresse, velger du E-post og skriver inn e-postadressen.

 5. Hvis du vil bruke regelen på meldinger til eller fra et bestemt domene, velger du Domene og skriver inn domenenavnet.

 6. Hvis du vil bruke regelen på meldinger som inneholder bestemte ord i emnet, velger du Emne og angir deretter de aktuelle ordene.

 7. Klikk Lagre policyregel.

 
Vis: