Konfigurere arkiveringsinnstillinger på domenenivå

 

Emne sist endret: 2011-04-08

Du kan redigere oppbevaringsperioden for meldinger og innstillingene for "juridisk tilbakeholding" for et domene. Domeneinnstillinger overstyrer firmaets standardinnstillinger.

Slik redigerer du arkiveringsinnstillinger for et domene:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i Administration Center, og klikk deretter kategorien Domener.

 2. Klikk det aktuelle domenet.

 3. Gå til delen Tjenesteinnstillinger i den midtre ruten, og klikk deretter Rediger ved siden av Arkiveringsinnstillinger.

 4. Velg Aktiver eller Deaktiver i boksen Juridisk tilbakeholding for å aktivere eller deaktivere juridisk tilbakeholding for domenet. Meldinger som når slutten av oppbevaringsperioden, ødelegges ikke hvis Juridisk tilbakeholding er aktivert.

 5. Angi hvor lenge meldinger skal oppbevares i arkivet før de ødelegges, i boksen Oppbevaringsperiode.

 6. Angi arkiveringsinnstillingene, og klikk deretter Lagre.

Du må opprette kontoer for brukere som vil arkivere e-postmeldinger. E-post som er adressert til brukeradresser som ikke er tilordnet en brukerkonto i administrasjonssenteret, avvises. Derfor er det viktig at du har konfigurert primære e-postadresser, sekundære e-postadresser, direktemeldingsadresser og Bloomberg-adresser for alle brukere før arkiveringstjenesten implementeres.

NoteObs! 
Bloomberg-meldingssystemet er et standard kommunikasjonsverktøy for finansmarkedsmiljøet.

Brukere kan konfigureres individuelt eller samlet.

Slik legger du til en individuell bruker:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Brukere.

 2. Klikk Legg til bruker i Oppgaver-ruten.

 3. Skriv inn brukerens primære e-postadresse i feltet Primær e-postadresse.

 4. Klikk Lagre.

 5. Hvis du vil søke etter den nye kontoen, skriver du inn e-postadressen i søkefeltet, og klikker deretter Søk.

 6. Klikk den primære e-postkontoen.

 7. Klikk Rediger i ruten Brukerinnstillinger for å angi brukerens fornavn, etternavn, språk og tidssone.

 8. Klikk Legg til i ruten E-post og direktemeldingsadresser for å legge til andre e-postadresser som for eksempel Bloomberg-adresser, direktemeldingsadresser og e-postadresser som ligger utenfor vanlig sendefrekvens (alternativ). Alternative adresser (utenfor vanlig sendefrekvens) må angis for å motta meldinger om tilbakestilte passord og nødmeldinger.

Du kan også legge til eller endre brukerpassord, tillatelser for administrasjonssenteret, arkivroller og IP-begrensninger i ruten Sikkerhet.

Hvis du vil legge til flere brukere på én gang, kan du opprette en CSV-fil i Microsoft Office Excel. Du oppretter en liste over brukernavn og annen informasjon, og laster deretter opp denne filen til administrasjonssenteret.

NoteObs! 
Hvis du vil bruke funksjonen Importer brukere fra fil i administrasjonssenteret, må du ha rollen Administrator eller Kontoansvarlig på firmanivå.
Slik oppretter du en liste over brukere som en CSV-fil:
 1. Åpne Microsoft Office Excel.

 2. Skriv inn følgende brukerinformasjon som separate verdier, med hver brukers informasjon på én enkelt linje:

  • Primære e-postadresse (obligatorisk)

  • Fornavn

  • Etternavn

  • Sekundære e-postadresser

  • Direktemeldingsadresser

  NoteObs! 
  Atskill aliasdelen i direktemeldingsadressen fra DM-leverandørnavnet med en omvendt skråstrek "\". "lukaa\msn" er for eksempel en direktemeldingsadresse.
  • Alternative e-postadresser

  NoteObs! 
  Legg til "alt:" på begynnelsen av alle alternative e-postadresser for brukeren. For eksempel "alt:david@contoso.com".
  Du kan eventuelt også angi en alternativ e-postadresse som kan brukes til å kontakte deg når de vanlige e-posttjenestene ikke fungerer.
 3. Lagre filen i CSV-format.

Følgende eksempel viser en brukerfil med to brukere. Den første brukeren (Pilar Ackerman) har én sekundær e-postadresse og én direktemeldingsadresse, og den andre brukeren (Jim Hance) har to alternative e-postadresser.

 

Primær e-postadresse Fornavn Etternavn Sekundær e-postadresse Direktemeldingsadresse

pilar.ackerman@contoso.com

Pilar

Akcerman

alt:packerman@contoso.com

ackermanp\msn

jim.hance@contoso.com

Jim

Hance

alt:jhance@constoso.com

alt:jim@contoso.com

Når du har opprettet en liste over brukere i en CSV-fil, kan du importere listen til EHA.

Slik importerer du CSV-filen med brukere:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Brukere.

 2. Klikk Importer brukere fra fil i Oppgaver-ruten.

 3. Skriv inn e-postadressen som informasjon om opplastingsstatus skal sendes til, i feltet Send statusvarslinger til denne e-postadressen.

 4. Klikk Bla gjennom ved siden av feltet Angi brukerlistefil for å bla til og velge CSV-filen du opprettet.

 5. Hvis du vil deaktivere alle brukerkontoene som ikke er inkludert i brukerlistefilen, etter at filen er lastet opp, merker du av for alternativet Deaktiver alle brukere som ikke er oppført i filen.

 6. Angi andre innstillinger etter behov.

 7. Klikk Lagre for å starte importprosessen.

Etter at du har startet opplastingsprosessen, sender EHA statusmeldinger til e-postadressen du har angitt (administratoradressen).

Hvis de nye brukerkontoene ikke ble lagt til i tjenestene dine, er ikke prosessen fullført. Dette kan være et resultat av en uriktig formatert CSV-fil. Kontroller formateringen av CSV-filen, og prøv deretter å laste opp filen på nytt i administrasjonssenteret.

 
Vis: