Opprette en distribusjonsgruppe for arkivmottakere (valgfritt)

 

Emne sist endret: 2011-04-08

Hvis du vil loggføre meldinger for alle brukere, kan du hoppe over dette trinnet. Hvis du vil loggføre meldinger til og fra bestemte mottakere, kan du bruke denne fremgangsmåten til å opprette en ny distribusjonsgruppe for mottakerne du vil arkivere meldinger for.

NoteObs! 
Du kan bruke en eksisterende gruppe, men du må først kontrollere at den er e-postaktivert. Hvis du vil vite mer om hvordan du e-postaktiverer en distribusjonsgruppe, se TechNet-artikkelen E-postakrivere en distribusjonsgruppe.
Slik oppretter du en ny distribusjonsgruppe:
 1. Start Exchange Management-konsollen.

 2. I konsolltreet i navigasjonsruten utvider du feltet Konfigurasjon av mottaker.

 3. Klikk Distribusjonsgruppe for å åpne ruten Distribusjonsgruppe.

 4. Klikk Ny distribusjonsgruppeHandling-menyen.

  Veiviseren for ny distribusjonsgruppe vises.

 5. Klikk Ny gruppe på siden Introduksjon, og klikk deretter Neste.

 6. På siden Gruppeinformasjon:

  • Gruppetype: Velg Distribusjon.

  • Organisasjonsenhet: Som standard viser veiviseren for ny distribusjonsgruppe Brukere-beholderen i tjenesten Active Directory Domain Services. Hvis du vil endre standard organisasjonsenhet (OU), klikker du Bla gjennom og velger organisasjonsenheten du ønsker.

  • Navn: Skriv inn navnet på gruppen du vil bruke. For eksempel "ArchiveRecipients".

  • Navn (pre-Windows 2000): Denne boksen fylles ut automatisk ut basert på Navn-boksen. Hvis du vil endre dette navnet, skriver du inn et gruppenavn som er kompatibelt med versjoner av Windows® som er eldre enn utgivelsen av Windows 2000 Server.

  • Alias: Som standard er aliaset det samme som gruppenavnet, uten mellomrom. Hvis du vil, kan du endre aliaset.

 7. Klikk Neste.

 8. Gå gjennom informasjonen i Konfigurasjonssammendrag på siden Ny distribusjonsgruppe. Hvis alt er korrekt, klikker du Ny for å opprette den nye distribusjonsgruppen.

 9. På siden Fullføring går du gjennom Sammendrag for å sjekke om distribusjonsgruppen er opprettet.

 10. Sammendrag viser også Exchange Management Shell-kommandoen som ble brukt til å opprette distribusjonsgruppen.

 11. Klikk Fullfør.

 12. Velg den nye distribusjonsgruppen, og klikk EgenskaperHandling-menyen.

 13. Klikk kategorien Medlemmer, og klikk deretter Legg til.

 14. Legg til mottakerne du vil arkivere, og klikk OK.

 15. Klikk OK for å lagre distribusjonsgruppen.

 
Vis: