Standard loggføring

 

Emne sist endret: 2011-04-07

Standard loggføring lar deg definere loggføring for hver enkelt postboksdatabase. Forskjellen på standard loggføring og konvoluttloggføring er at standard loggføring for meldinger leverer en kopi av en melding som er flagget for arkivering, til en tilordnet loggføringspostboks. Konvoluttloggføring, derimot, leverer arkivmeldinger ved hjelp av en konvoluttmelding som inneholder en loggføringsrapport med den opprinnelige meldingen som vedlegg.

Slik aktiverer du standard loggføring:
 1. Logg på en datamaskin som kjører Windows Server 2003 og Exchange Server.

 2. Start Exchange System Manager.

 3. Utvid noden Servere, og velg deretter den aktuelle serveren.

 4. Utvid noden som det primære e-postlageret befinner seg i.

 5. Høyreklikk det primære postbokslageret, og klikk deretter Egenskaper.

 6. I dialogboksen Egenskaper gjør du følgende:

  • Merk av for alternativet Arkiver alle meldinger som sendes eller mottas av postbokser på dette lageret:

  • Klikk Bla gjennom.

  Dialogboksen Velg mottaker åpnes.

 7. Velg det aktuelle arkivmålet i boksene Velg denne objekttypen og Fra denne plasseringen.

  Skriv inn Journal LocalUser i boksen Skriv inn objektnavnet som skal velges, og klikk deretter Kontroller navn for å kontrollere at kontoen stemmer med katalogtjenesten.

 8. Klikk OK for å lagre innstillingene og lukke dialogboksen.

Standard loggføring er nå aktivert. Kopier av meldinger vil sendes til tjenestene Hosted Archive eller Hosted Continuity. De vil være i standardformat i stedet for i formatet for konvoluttloggføring, og de vil alle grupperes sammen som meldinger fra Journal LocalUser.

 
Vis: