Tillegg A: Konvoluttloggføring på Exchange Server 2003 og Exchange 2000 Server

 

Emne sist endret: 2011-04-06

E-postloggføring er muligheten til å registrere all e-postkommunikasjon i en organisasjon. I Microsoft Exchange Server finnes det tre forskjellige typer loggføring:

  1. Loggføring kun for meldinger

  2. Loggføring av blindkopier

  3. Konvoluttloggføring

Konvoluttloggføring er en funksjon for e-postarkivering i Exchange Server, som gjør det mulig å organisere e-postmeldinger etter brukere, blindkopimottakere og bestemte distribusjonslister. Funksjoner for konvoluttloggføring er inkludert i Exchange 2000 Server, Service Pack 3 og Exchange Server 2003, Service Pack 1.

Figuren under illustrerer prosessen for konvoluttloggføring i tjenestene Hosted Archive eller Hosted Continuity.

Diagram over journalføring prosessen
 
Vis: