Forutsetninger for konvoluttloggføring på Exchange Server 2007

 

Emne sist endret: 2011-04-07

Under finner du en liste over forutsetninger som må fylles før du kan implementere loggføringsmeldinger i Microsoft Exchange Server 2007 for Exchange Hosted Services.

 • Du må kjøre Exchange Server 2007 Standard Edition eller Exchange Server 2007 Enterprise Edition.

  NoteObs! 
  Hvis e-postmiljøet ditt har datamaskiner som kjører både Exchange Server 2003 og Exchange Server 2007, kan du finne ut hvordan du implementerer loggføring i et blandet Exchange Server-miljø i TechNet-artikkelen Forstå loggføring i et blandet Exchange 2003- og Exchange 2007-miljø.
 • Du må ha riktig legitimasjon for å utføre endringer i e-postmiljøet på Exchange Management-konsollen.

Når du konfigurerer konvoluttloggføring, loggfører du e-post til en adresse som kalles kopiadressen. Du finner denne adressen i administrasjonssenteret for Microsoft Exchange Hosted Archive.

 1. Fra administrasjonssenteret går du til kategorien Administrasjon og åpner underkategorien Firma.

 2. Se etter Kopi-adressen i den midtre ruten under Arkiveringsinnstillinger, og noter deg adressen.

  Denne SMTP-måladressen har følgende format:

  copy.nnnn@contoso.com

  der nnnn er en numerisk ID som identifiserer organisasjonen. SMTP-adressen kan for eksempel se slik ut:

  copy.1234@contoso.com

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker kopiadressen, se Opprette en ny e-postkontakt for loggføring.

 
Vis: