Støttede formater

 

Emne sist endret: 2011-05-12

EHA støtter et bredt utvalg av e-postmeldinger, direktemeldinger, Bloomberg-meldinger og filvedleggsformater.

EHA støtter alle meldinger som er loggført til arkivet ved hjelp av følgende Microsoft Exchange-versjoner:

 • Microsoft Exchange 2000 Server Enterprise Edition med Service Pack 3 (SP3)

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition med Servicepack 1 (SP1)

 • Microsoft Exchange Server 2007

 • Microsoft Exchange Server 2010

NoteObs! 
Hvis en mottakeradresse i en journalrapport for konvoluttloggføring overskrider seks linjer, arkiverer EHA-tjenesten meldingen ved å overse enkelte av mottakerne. Den arkiverte meldingen er merket med koden "kan ikke analysere riktig".

EHA kan fange opp, indeksere og vise direktemeldinger fra MessageLabs EIM (tidligere Omnipod), FaceTime, Parlano, Akonix og Symantec IM Manager (IM Logic). Tabellen nedenfor oppsummerer direktemeldingsformater som støttes av EHA.

 

Direktemeldingsleverandør Format/versjon

MessageLabs EIM (tidligere av Omnipod)

XML 2

FaceTime

XML 2 og tekst

Parlano

XML

Akonix

Tekst

Symantec IM Manager

XML

NoteObs! 
Direktemeldingsformater som ikke støttes av EHA-tjenesten fanges opp som vanlige e-postmeldinger. Du finner disse meldingene ved å søke i e-postmappene dine i stedet for i direktemeldingsmappene.

EHA støtter Bloomberg Email 1.6 og Instant Bloomberg 1.3. Støttede Bloomberg-formater arkiveres som e-postmeldinger i en Bloomberg-mappe i Meldinger-ruten i Arkivvisning. Støttede Bloomberg-formater er:

 • Bloomberg-meldinger

 • Bloomberg-vedlegg

 • Bloombergs ansvarsfraskrivelser

 • Internett-meldinger

 • Internett-vedlegg

 • Internett-ansvarsfraskrivelser

 • Instant Bloomberg

Hvis hele xml-koden for mottaker mangler i Bloomberg-kildefiler, vises meldingens mottaker som _missing_sender_or_recipient. Hvis mottakerkoden finnes, men er tom, vises meldingsmottaker som Bloomberg_loader_error.

EHA støtter for øyeblikket ikke Bloomberg Self-Retrieval Tool eller Bloomberg-meldinger der brukeren er en blindkopimottaker (Bcc).

Når en melding inneholder et vedlegg, endres ikke vedlegget. Det kan fortsatt brukes i dets tilknyttede program. Tabellen under oppsummerer filvedleggstyper som støttes og indekseres:

 

ASCX

ASM

ASP

ASPX

ASX

BAT

C

CMD

CPP

CSS

CXX

DEF

DIC

DOC

DOCX

H

HHC

HPP

DOT

HTM

HTML

HTT

HTA

HTX

HXX

IBQ

HTW

IDQ

INC

INF

IDL

INX

JS

LOG

INI

MHT

OBD

OBT

M3U

PDF

PL

POT

ODC

PPT

PPTX

REG

PPS

STM

RC

URL

RTF

WTX

TXT

XLC

VBS

XLT

XLB

XSL

XLS

XLSX

XML

Obs! Følgende unntak gjelder:

 • ZIP-filvedlegg og audiovisuelle filvedlegg: EHA indeksere ikke filer med filtypen ZIP eller WAV. Derfor kan ikke brukere søke i lydfiler i en WAV-fil eller i filer i en ZIP-fil.

 • Passordbeskyttede filvedlegg: Søkefunksjonen søker kun etter vedleggsnavn selv om EHA arkiverer passordbeskyttede filvedlegg. Du kan ikke søke i innholdet av passordbeskyttede vedlegg. Hvis du vil søke i filinnhold, må du laste ned eller eksportere meldingen eller vedlegget, og deretter bruke passordet eller krypteringsnøkkelen til å dekryptere meldingen eller vedlegget. Først da kan du søke i filinnholdet.

 
Vis: