Spore statusen for oppgaver

 

Emne sist endret: 2011-04-06

Status-ruten for alle kategorier i Arkivvisning viser statusen på relevante oppgaver og handlinger som en bestemt bruker har utført. Mange oppgaver utføres asynkront i bakgrunnen, slik at brukeren kan fortsette å arbeide og utføre andre oppgaver mens de mer langsomme oppgavene fullføres. Eksporter og Kopier til mappe er eksempler på oppgaver som kjører i bakgrunnen, der fremdriften spores i Status-ruten. Du kan kontrollere statusen på oppgaver i Status-ruten i alle kategorier, og sjekke oppgavens fremdrift ved å klikke oppdateringsikonet.

Slik viser du alle oppgaver:
  1. Klikk koblingen Vis alle i Status-ruten.

  2. I ruten Alle oppgaver sorterer du resultatene ved å klikke oppgavene, for eksempel Eksporter, Gjenopprett, Søk, Overholdelsessøk og Massegjennomgang. Oppgaver som vises i ruten Visninger, er basert på tillatelsene som er tilordnet brukeren.

EHA viser følgende oppgaveinformasjon:

  • Navn: Navnet på oppgaven.

  • Type: Kategorien for oppgaven, for eksempel Eksporter, Gjenopprett, Søk, Overholdelsessøk og Massegjennomgang.

  • Sendt: Datoen og klokkeslettet da oppgaven ble initiert.

  • Startet: Datoen og klokkeslettet da oppgaven startet.

  • Status: Om oppgaven er fullført eller mislykket.

  • Resultat: Koblinger til resultatfilene.

  • Fullføringstidspunkt: Datoen og klokkeslettet da oppgaven ble fullført eller mislyktes.

 
Vis: